Nové rozhledy do krajiny, na Vrátenskou horu, Bezděz i vrchol Ještědu objevili lidé, kteří se zúčastnili slavnostního otevření dvou obnovených historických cest ve Mšeně – aleje do Kačiny a Jezevčí stezky. Poutníky k nim vede úvoz začínající u křížku na konci města směrem na Romanov.

Výletníci se nejdříve podívali do Jezevčí stezky, kterou obklopují kroucené bezy a mohutné třešně, odtud zamířili na navazující alej do rokle Kačina. Ta se podle mšenského starosty Martina Macha na poli objevila opět letos na jaře. „Cesty do Kačiny, která byla před mnoha lety rozorána, jsem si všiml na letecké fotografii, která byla v mé kanceláři. Na leteckých snímcích totiž bývají vidět stopy po starých cestách, které už neexistují,“ přiblížil starosta města, jemuž v hlavě utkvěla myšlenka na obnovu nejkratší spojnice Mšena s Houskou. A opravdu na ni došlo.

„Poté, co byla úspěšně obnovena Františkova alej a Jezevčí stezka, nastala ideální doba na obnovu této cesty, na jejíž realizaci jsme po vypracování projektu požádali o evropskou dotaci,“ přiblížil Martin Mach obnovu cesty, která vyšla na zhruba sto padesát tisíc korun.

Alej tradičních ovocných stromů, kterou zahajují a zakončují vzrostlejší třešně, vede nejdříve do rokle Kačina, kde mohou turisté pokračovat do Brusné a dál na Housku, nebo se vydají na cestu až do konce, která je dovede k hospůdce na Romanově.

Slavnostní otevření aleje si nenechala ujít ani trojice krajinářek, které pracovali na jejím projektování – Jitka Trevisan, Zuzana Říhová a Markéta Pešičková. Podle nich jde o příjemné místo, od něhož byli lidé v minulosti zcela odříznuti. „Otevírá se tu výhled do nádherné krajiny, která ze Mšena mnohdy není ani vidět. Z cesty je pěkný výhled na Vrátenskou horu, Bezděz 
i Ještěd,“ připomněla Jitka Trevisan.

K cestám, které v době kolektivizace zemědělství zmizely v zapomnění, hovořil i mšenský evangelický farář Michal Šimek, který nově otevřeným cestám požehnal. „Toto místo připomíná těžkou dobu kolektivizace, rozorávání mezí těžkými buldozery, kdy zanikla možnost procházet se mezi poli. Tuto zkušenost máme často s manželkou při vycházkách na Mladoboleslavsku, kdy sice vidíte řadu keřů, ale žádná cesta už podle nich nevede,“ řekl farář v rámci svého výkladu, který uzavřel slovy:

„Pane, žehnej každé práci, která napomáhá k překonávání stínu minulosti. Žehnej úsilí Okrašlovacího spolku pro Mšeno a okolí, žehnej městu Mšenu a jeho obyvatelům.“

Právě nadšenci z místního okrašlovacího spolku ve spolupráci se zaměstnanci města v uplynulých dvou letech pracovali na zprůchodnění cesty, kterou podle jezevčí nory nazvali Jezevčí stezkou. Do té doby byla doslova propletena šípky, ostružiním a nálety stromů.