Podle jedné pověsti si v těchto místech hrálo malé dítě a kolem nohy se mu ovinul jedovatý had. Dítě ve velikém strachu a úzkosti spatřilo anděla, který se k němu sklonil a had zmizel. Proto zde vděční obyvatelé města postavili kapli zasvěcenou Andělu strážci, ochránci města.

Po dvou letech stavby v roce 1683 byla kaple slavnostně vysvěcena světícím biskupem pražským Janem Ignácem Dlouhoveským v době panování Leopolda I. Tato kaple stála na místě dnešní hlavní kaple uprostřed a byla menších rozměrů. V roce 1735 byla kaple obehnána ambity s třemi branami, jednou prostornou a dvěma menšími. V každém ze čtyř rohů je umístěna kaple. Jednotlivé kaple jsou zasvěceny Matce Boží zobrazené na Palladiu - ochranný obraz České země, sv. Janu Nepomuckému, sv. Floriánu a sv. Máří Magdaleně. V roce 1873 byl rozšířen a nově zařízen kůr.

Dvě pověsti

K založení kaple se váží ještě dvě pověsti. První vypráví o tomto zázraku: jeden zbožný voják, rodák ze Sušice, se zúčastnil války s Turky a byl nevinně obviněn, že zabil bohatého člověka. Za trest měl být zastřelen. V noci před popravou se modlil k Andělu Strážci a v modlitbách ho prosil o pomoc. V noci se mu Anděl strážce opravdu zjevil a přenesl ho na místo nad Sušicí. Protože tak nevinného zachránil před popravou, nechali lidé opět na tomto místě vystavět na památku kapli.

Další pověst vypravuje o zbožné a bohaté sušické paní, která se právě vracela z poutě k Panně Marii na Svatou Horu. Protože byla unavena, usedla a usnula. Ve snu se jí zjevili andělé, kteří odháněli od města morovou smrt s kosou.

Nakonec se zjevila i Panna Marie a varovala ji, aby do města nechodila, protože je tam mor. Paní prosila Pannu Marii, aby stejně jako ji, zachránila před morem i město. Stalo se tak a paní z vděčnosti věnovala část svého jmění na stavbu kaple na vrchu nad městem, kde se jí Panna Marie zjevila.

Hlavní pouť se zde v současnosti koná každoročně začátkem září v rámci tzv. Sušické pouti, jejíž součástí jsou také bohoslužby v kapucínském a děkanském kostele. V letním období je na Andělíčku mše svatá sloužena každý týden.

Od kostelíka, obklopeného ambity, je nádherný výhled na město a pošumavskou krajinu, a tak ti, kteří se rozhodnou ke kostelíku na vrchol kopce vylézt, nebývají zklamáni, přestože se nedostanou za zdi této malé andělské pevnosti.

(zdroj: Farnost Sušice, Památky našeho kraje, Poutní kostely a kaple v českobudějovické diecézi)