Mají už otevřeno, a to po dlouhých patnácti letech, kdy si vzal za své opravit objekt zvaný Burk tehdejší starosta Richard Hübel. Dům ho fascinoval už coby malé děcko. Doslova cítil magickou sílu, kterou je dům prostoupen i dnes. „Je zázrak, že se obci podařilo Burk před lety zakoupit. O prodeji jsme s majitelem jednali šest let,“ vzpomněl si Hübel na situaci po přelomu tisíciletí.

Ve třech patrech domu od sklepení až po první podlaží domu se návštěvníci mohou seznámit se zajímavou historií a prehistorií zdejšího kraje. K vidění je třeba archeologická, geologická a mineralogická výstava, připomínající i dávnou, ale velmi významnou produkci kamenných sekerek. Právě tady, v rozsáhlé oblasti táhnoucí se od Jistebska přes Maršovický vrch, se nachází jedno z největších neolitických nalezišť pravěké těžby zelené břidlice, vzácné suroviny, která sloužila pravěkým zemědělcům k výrobě kamenných nástrojů. Kámen patřil díky své tvrdosti k velice žádanému materiálu. Nástroje ze zdejšího kamene se nacházejí doslova po celé Evropě. Další výstava přibližuje těžbu a výrobu pokrývačské břidlice.

Spolupráce s odborníky

Expozice nevznikly nijak spontánně, naopak. Na jejich realizaci se podíleli odborníci z Muzea Českého ráje v Turnově. Vrcholem muzea je ale část věnovaná osobě Jana Josefa Antonína Eleazara Kittela a tradičnímu regionálnímu lidovému léčitelství.

„Samotným exponátem je i dům sám. Zajímavou formu mají sklepení, původní zachované a zrestaurované jedinečné černé kuchyně i další interiéry patrového roubeného, hliněnou vymazávkou opatřeného domu,“ doplnil Jan Sedlák, etnolog a manažer německo – českého projektu Slow turism, díky němuž byl Kittelův dům doopraven.

Stavba skončila v červnu, ale ještě se stále ladí detaily uvnitř, dokončena a osázena byla i Kittelova bylinná zahrádka v bezprostředním sousedství domu. Spolu s muzeem vzniklo v Burku infocentrum a reprezentativní zasedací místnost. V plánu je pořádání workshopů a dílniček na různá témata. „Burk se stal turistickým centrem obce, kde chceme turistům ukázat další turistické zajímavosti v okolí. Zkrátka, chceme je tady na chvíli zdržet,“ vysvětlil starosta Pěnčína Ivan Matějček.

Obec doufá, že se postupně zapojí i místní. „Vzniknou zajímavé možnosti k ubytovávání turistů či jejich občerstvení,“ věří starosta. Rekonstrukce, která začala nesmělými krůčky v roce 2004, je tak konečně u konce. Stála celkem 65 milionů korun.

Faust z Jizerských hor

Jan Josef Antonín Eleazar Kittel (1704–1783) byl slavný lékař a léčitel opředený mnoha mýty a pověstmi. Jeho současníci si neuměli jeho léčebné úspěchy, bohatství a slávu vysvětlit jinak než tím, že zaprodal svoji duši ďáblu a dokonce do životního příběhu Kittela přimísili po celé Evropě známou pověst o Faustovi. Navštívíme-li ale Kittelovsko, vidíme sanatorium, kde se dostalo pomoci téměř každému, kdo o to požádal, kostel, faru, studánku s léčivou vodou a místo, kde za Kittela stávala vyhlášená škola. Všechny tyto stavby nechal vystavět a provozoval je lékař – lidumil z Šumburku – Krásné.

Otevírací doba Kittelova domu v sezóně 2019
Srpen – září 9:00 – 17:00 kromě pondělí
Říjen – pouze o víkendech a 28. 10. 9:00 – 17:00
Mimo sezónu bude otevřeno jenom během konání kulturních akcí.