A právě sem se večer za tmy vypravil Deník spolu s kastelánem Milanem Zoubkem. „Jednu z legend o založení kláštera připomíná socha svatého Wolfganga, stojící na hlavním oltáři. Řezenskému biskupovi Wolfgangovi stojí u nohou domeček a za ním je větev a sekyra. Tyto atributy odkazují na pověst, která říká, že při cestě z Řezna do Prahy označil sv. Wolfgang místo, na kterém měl sen o Panně Marii. Na něm pak byl knížetem Vladislavem I. vybudován klášter. Větev a sekyra připomínají existenci dřevařské osady Kladrub, kde se klády rubaly,“ říká kastelán uprostřed kostela.

Snad každý klášter má legendu o podzemních chodbách. „Ano, chodby v okolí kláštera jsou. Vždyť ve Stříbře se těžila stříbrná ruda. Přímo v areálu kláštera se ale žádná nenachází,“ vyvrací kastelán domněnky některých badatelů a hledačů, kteří poukazují na existenci chodby až do kláštera v Chotěšově, kde pobývaly jeptišky.

„Pro mnichy bylo důležité se v případě nebezpečí dostat z areálu kláštera rychle a bezpečně pryč. K tomu jim sloužila barokní kanalizace, kterou se nepozorovaně dostali ven z kláštera,“ vypráví správce objektu.

Pozitivní energie z hvězdy

Stojíme v setmělém kostele u veliké hvězdy v podlaze. „Toto místo je návštěvníky velmi oblíbené. Tvrdí se, že z hvězdy vychází pozitivní energie, někteří lidé ji ovšem cítí v celém prostoru kostela a je jim zde dobře. Možná je to tím, že se zde mniši modlili téměř sedm staletí pětkrát denně. Pro mě má celý kostel určitě pozitivní energii.“ dále povídá kastelán.

Podle kastelána existují i lidé, kteří viděli v prostorách kláštera i duchy. „Mohu říci s trochou nadsázky, že já po nich nepátrám. Byli zde i lidé s přístroji na monitorování paranormálních jevů, ale nic se jim zaznamenat nepodařilo.“