Jedná se o chrám Ruské pravoslavné církve v Karlových Varech a zároveň nejstarší a nejvýznamnější pravoslavný chrám v zemi. Současný chrám byl postaven na místě starší ortodoxní kaple.

Nádherně zdobený byzantující chrám byl vystavěn v tehdy vznikající výstavní vilové čtvrti Westend v letech 1893-1898 podle plánů architekta Gustava Widemanna z Františkových Lázní. Vzorem stavby se stal byzantsko-staroruský chrám v Ostankinu nedaleko Moskvy.

Kde, kdy, kamKostel najdete v ulici Krále Jiřího ve čtvrti Westend nad centrem Karlových Varů.
Přístupný je v návštěvních otevíracích hodinách denně od 9 do 18 hodin.
Telefon: 353 223 451.

Potřebné finance na stavbu byly získány díky opakované sbírce iniciované karlovarskými lékaři a pravoslavným knězem Nikolajem Nikolajevičem Pisarevským mezi srbskou a ruskou lázeňskou klientelou a aristokracií.

Základní kámen chrámu byl položen jedenáctého července 1893. Magistrát města Karlovy Vary poskytl dvacetiprocentní slevu na stavební materiál a na vlastní náklady nechal vyasfaltovat chodníky v okolí chrámu.

V roce 1903 byly z výnosu milodarů čtyři malé kupole opraveny a pokryty mědí a o tři roky později byla střecha chrámu znovu pokryta pozinkovaným plechem. V souvislosti s pětadvacátým výročím úmrtí I. S. Turgeněva čtvrtého září 1908 byl při kostele založen Turgeněvský fond „pro zvěčnění památky ruských spisovatelů Turgeněva a Gogola“.

Během druhé světové války a po ní sloužil chrám jako sklad. Pátého května 1939 byla farnost s veškerým majetkem předána do správy berlínské a německé eparchii Ruské pravoslavné církve v zahraničí a přičleněn k mariánskolázeňskému chrámu svatého Vladimíra. V roce 1945 chrám přešel zpět pod Západoevropský exarchát Ruské pravoslavné církve, a od roku 1946 do československého exarchátu.

Od roku 1948 do konce padesátých let v Karlových Varech působil Pravoslavný duchovní seminář, jehož rektorem byl správce chrámu protojerej Alexij Vitvickij. S udělením autokefality Československé pravoslavné církvi v roce 1951 chrám přešel pod její jurisdikci.

V sedmdesátých letech byla provedena celková oprava exteriéru chrámu. Prvního dubna 1979 bylo v Karlových Varech založeno předklášteří Ruské pravoslavné církve, pod jejíž jurisdikci přešel i Petropavlovský chrám. Rekonstrukce chrámu se uskutečnila v roce 1980, a poté ještě v letech 1983 až 1987. V letech 2013 až 2015 prošel chrám rozsáhlou rekonstrukcí v hodnotě přibližně 78 milionů.

Pět kupolí

Bohatě zdobený byzantující pravoslavný chrám na půdorysu řeckého kříže je završen pěti pozlacenými kupolemi. Stěny kostela doplňuje bohatá ornamentální sochařská a figurální malířská výzdoba. U schodiště proti Sadové ulici je umístěn bronzový reliéf Petra I. od karlovarského sochaře Maxe Hillera.

Vnitřní zařízení kostela tvoří bohatý majolikový dřevěný ikonostas s olejovými ikonami světců od malíře Tjurina, vyrobený původně v Kuzněcovu pro Světovou výstavu v Paříži v roce 1900.

Kudy ke kostelu

Přístup č. 1
K církevní stavbě ve vilové čtvrti Westend vede bezpočet možných tras. Nejkratší cestou vystoupáte ke kostelu z lázeňského centra města od Vřídla procházkou dlouhou asi 900 metrů ulicí Zámecký vrch kolem anglikánského kostela sv. Lukáše a dále ulicí Petra Velikého. U rybníčku Malé Versailles odbočíte vpravo do ulice Krále Jiřího a po několika metrech stojíte před pravoslavným chrámem.

Přístup č. 2
Druhou variantou je dojet od Tržnice autobusem MHD č.4 na zastávku „Krále Jiřího“ a odtud sejít pouze kousek ulicí Petra Velikého přímo ke kostelu.