Přírodní zóna, zóna přírodě blízká, zóna soustředěné péče o přírodu a zóna kulturní krajiny. Takové bude nové rozdělení zón Krkonošského národního parku na dalších 15 let. Vyplývá z novely zákona o ochraně přírody a krajiny z června 2017.

K vyhlášení nového rozdělení národního parku, na kterém Správa KRNAP pracovala 18 měsíců, je nutná dohoda se členy Rady KRNAP, kterou tvoří zástupci obcí, vědců, horské služby či podnikatelských subjektů. Letos v lednu ministerstvo životního prostředí, které je zřizovatelem KRNAP, postup vedení parku schválilo.

Na dalších 15 let

Přírodní zóna bude víceméně shodná s nejpřísněji chráněnou oblastí Krkonoš v dosavadní první zóně. Bude z většiny bezzásahová. Podle sloganu nechat přírodu být přírodou v ní ochránci chtějí zachovat a umožnit nerušený průběh přírodních procesů. O stupeň níže bude přírodě blízká zóna, která zahrnuje člověkem částečně pozměněné ekosystémy, kde bude cílem dosáhnout stavu jako v přírodní zóně.

Do zóny soustředěné péče o přírodu, která bude jednoznačně nejrozsáhlejší a obsadí 57 procent území národního parku, patří například krkonošské louky, nestabilní smrkové porosty, které si vyžádají přeměnu na smíšené a listnaté lesy, ale také sjezdovky. Naproti tomu zcela nejmenší úsek, zabírající pouze 0,5 procent národního parku, vytvoří zóna kulturní krajiny a budou do ní patřit některé části obcí s cílem nezhoršit dosaženou kvalitu životního prostředí.

"Současná zonace směřovala spíše k návštěvníkům, obyvatelům hor a místním podnikatelům. Zóny přinášely například omezení pohybu v 1. zóně a vymezovaly se podle stávající hodnoty a zranitelnosti území. Nová, managementová zonace, směřuje spíše ke správci daného území, tedy k správě národního parku a určuje, jak se v dané lokalitě chovat. Popisuje pravidla péče o přírodu ve čtyřech nově definovaných zónách s ohledem na jejich dlouhodobý cíl," upřesnil ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch.

Regulace a pravidla pro činnosti v národním parku už nadále nebude řešit zonace, ale pravidla napsaná přímo v zákoně pro celé území národního parku a pro území mimo zastavěné části obcí a zastavitelná území obcí.

Nová zonace a nová klidová území by mohla být vyhlášena koncem letošního roku. "Budou platit dalších 15 let," sdělil Böhnisch.

Omezení pohybu návštěvníků hor není spojeno s nově definovanými zónami, ale s vymezením klidových území. Ta z velké části pokryjí přírodní zóny v nejpřísněji chráněném území na hřebenech, arkto-alpínské tundře a rašeliništích. Oproti současné první zóně, která má rozlohu 6984 hektarů a zabírá 19 procent území národního parku, by mělo být klidové území podle návrhu větší asi o 1100 hektarů a obsadit 22 procent KRNAP.

"Vyhlašujeme ho na místech, kde se nachází nejkřehčí ekosystémy Krkonoš, které jsou citlivé na nadměrný pohyb osob a zranitelné vlivem rušivých vlivů, které jsou s tím spojené. Chceme jim umožnit nerušený vývoj," zdůraznil ředitel národního parku.

V klidových územích, stejně jako v nynější první zóně, bude možný pohyb jen po značených stezkách. V terénu budou vyznačené cedulemi a pruhovým značením. "Bude v nich platit zákaz vstupu do volného terénu, ale procházet po turistických cestách bude nadále možné. Pro návštěvníka tedy bude režim současné první zóny a budoucích klidových území z hlediska vstupu prakticky stejný. Budeme tam dál udržovat vyznačené cesty a zajišťovat bezpečnost návštěvníků třeba péčí o dřeviny v okolí těchto cest. I v přírodní zóně bude možné upravovat stávající běžecké trasy tak, jako doposud," vysvětlil Robin Böhnisch.

Nová zonace podle něj neovlivní krkonošské sjezdovky. "Všechny stávající sjezdové tratě byly zařazeny do zóny soustředěné péče o přírodu, aby byla i do budoucna zajištěna možnost jejich údržby," uvedl.

Sběr hub a lesních plodů bude v národním parku omezen pouze v klidových územích tím, že v nich nebude možné, stejně jako v dosavadní první zóně, opouštět vyznačené cesty.

Otevřou Dvorský les

KRNAP nezařadí mezi klidová území některé dosud uzavřené lokality v první zóně národního parku a umožní v nich pohyb i jinde než po značených cestách. Jedná se například o Dvorský les na Rýchorách, známý pokroucenými kmeny buků. "Návštěvníci tak budou mít možnost jít i mimo stezku, což podle současných pravidel nemohli," připomněl Böhnisch.

Návrh nové zonace počítá s tím, že zóna přírodní bude mít 7327,6 hektaru, což představuje 20,2 procenta území národního parku, zóna přírodě blízká 8106,8 hektaru (22,3 procent území KRNAP), zóna soustředěné péče 20702,3 hektary (57 procent území KRNAP) a zóna kulturní krajiny bude mít 183,7 hektaru (0,5 procent území KRNAP).

Situace nově pojaté zonace a vymezení klidových zón intenzivně zajímá starosty krkonošských obcí. "Ve finále dost zásadně ovlivní způsob života v naší oblasti. Chceme si vyjasnit a vědět, jak zasáhne nejen návštěvníky, ale také obyvatele, kteří v těchto místech pracují, podnikají, mají živnosti. Proto se aktivně zapojujeme do řešení," řekl starosta Vrchlabí Jan Sobotka, senátor a předseda Svazku měst a obcí Krkonoše.

"Sami jsme předložili návrh propojování skiareálů, zahrnující i běžecké, pěší, cyklo a další aktivity, a nyní o tom chceme diskutovat. Vysvětlili jsme, proč si myslíme, že je tato cesta kompromisní, proč se tímto směrem vydat," dodal Sobotka, jenž plánuje na 19. března setkání starostů krkonošských obcí. Plenární zasedání Rady KRNAP je na programu v dubnu.

Po úterním prvním setkání ve vrchlabském ekocentru Krtek pokračuje cyklus seminářů pro veřejnost ve čtvrtek v 17.00 v základní škole v Horním Maršově a v úterý 26. února v kině v Jablonci nad Jizerou v 17.00. Vedení Správy KRNAP při něm detailně představí změny, vyplývající z návrhu nového rozdělení národního parku.