Kromě udržovaných roubených a hrázděných chalup tu lidé mohou obdivovat i jeden z nejhezčích českých hradů Kokořín. Jeho válcová vyhlídková věž je vidět ze širokého okolí. Jen asi tři kilometry vzdálené jsou pokličky, pískovcové sloupy při ústí Kokořínského a Vojtěšského dolu.

Cinibulkova stezkaDevět kilometrů dlouhá stezka nabitá pozoruhodnostmi začíná i končí u Městských lázní ve Mšeně. Čeká vás na ní řada bizarních skalních útvarů, tzv. prolezovačky, jeskyně Obraznice, bludiště či skála, v níž je vytesaná cesta pro formanské vozy.

Nejmohutnější stojí jako první při výstupu po dřevěných schodech, klobouk má rozměry šest krát pět krát jeden a půl metru. Celková výška nohy i s kloboukem je dvanáct metrů. Jiné, takzvané Jestřebické pokličky, se pak nacházejí kousek od obce Vojtěchov.

Pokud si výhledy do kraje vyloženě užíváte, zajeďte k Vrátenské rozhledně, které ještě není ani dvacet let a tyčí se na 508 metrů vysoké Vrátenské hoře. Původně tu stávala rozhledna dřevěná, ale na počátku dvacátého století nevydržela nápor vichřice. Dnes z „Vrátenky“ spatříte při dobré viditelnosti Krkonoše i Jizerky.

Hrad Houska

Ve východní části kokořínských lesů leží jeden z nejlépe dochovaných hradů Přemysla Otakara II. Počátkem devadesátých let minulého století byl vydán v restituci potomkům Josefa Šimonka, kteří jej nechali opravit a zpřístupnit veřejnosti.

Podle legendy byl hrad zbudován na skále, ve které vedla průrva až do pekla… Dnes ji připomíná ručně vyřezávané pohyblivé peklo. V dobrém na hrad vzpomíná evangelický farář a signatář Charty 77 Svatopluk Karásek, který zde za bývalého režimu dělal správce.