Nejproslulejší jsou zde Punkevní jeskyně s možností plavby po podzemní říčce Punkvě a prohlídky dna propasti Macochy.

Unikátní hůlkové stalagmity můžete obdivovat v Kateřinské jeskyni, Balcarka má barevné krápníky, Sloupsko-šošůvské jeskyně zaujmou hlubokými podzemními propastmi a jeskyně Výpustek mimo jiné tím, že byla už od první republiky v rukou vojáků, přičemž v šedesátých letech minulého století byla přebudována na protiatomový kryt a záložní velitelství.

Jeskyně VýpustekLeží dva kilometry od Křtin u silnice směřující do Adamova.
Otevřena je od května do září od 9 do 16 hodin, v prázdninových měsících ještě o půl hodiny déle. Dospělý za vstup zaplatí 120 korun, snížené vstupné je 90 korun.

V jeskyni Kůlna byly objeveny pozůstatky člověka neandertálského z doby před 120 tisíci lety jde o nejstarší osídlení Moravského krasu.

Velmi zajímavé jsou rytiny koní a bizonů na koňských žebrech z jeskyně Pekárna. Svědkem historie je také jeskyně Jáchymka. Ve třináctém století úkryt místních obyvatel před útoky Tatarů, ve století devatenáctém pak útočiště záhadného poustevníka Joachyma. A nezapomeňme ještě na světově proslulou jeskyni Býčí skála, jejíž tajemství se vědci marně namáhají rozluštit už od devatenáctého století. Kdo a proč tu zabíjel jako šílený?

Největší boty na světě

Tajemství se ovšem najdou i mimo jeskynní prostory třeba v kryptě nádherného poutního kostela ve Křtinách, který postavil Jan Blažej Santini. Proč tu jsou na dvanácti lebkách namalovány vavřínové věnce a symboly v podobě písmene T? Šlo snad o jakési posmrtné vyznamenání?

Kuriozitou jsou sochy svatého Václava a osmnácti blanických rytířů u blízkého Kunštátu dílo amatérského sochaře Stanislava Rolínka. Galerii původně doplňovala i socha prezidenta Tomáše Garrigue Masaryka, ve své době největší socha v Evropě. Za druhé světové války však byla zničena dochovaly se z ní pouze obří boty.

Zažít opravdový western

V osmnáctém a devatenáctém století kraj bohatl skvělou prací místních hutí, železo a litina z Josefovského údolí a Blanska jsou dodnes synonymem vrcholné kvality a estetických tvarů. Z bohatství hutí vyrostl například elegantní zámek v Rájci nad Svitavou, který určitě stojí za návštěvu.

Akční zábavu si užijete ve westernovém městečku u blízkých Boskovic, velkým zážitkem může být i návštěva Muzea pivovarnictví v Černé hoře, kde si můžete uvařit svoji vlastní várku piva. Hlavně menší děti pak určitě zaujmou víly a skřítci, kteří na ně čekají v arboretu Šmelcovna.