„Pro českého návštěvníka jistě není bez zajímavosti, že dvě vystavené faksimile mají bezprostřední vztah k našemu území," říká kurátor výstavy Václav Engler. „Jde především o německy psanou bibli Václava IV., na jejíž zpracování padlo na šest stovek telat," uvádí Jan Kocisek z firmy ADEVA. Připomíná tak skutečnost, že tento rukopis z konce 14. století byl vytvořen na pergamenu, tedy na hlazené zvířecí kůži. „Samozřejmě, že my faksimile na pergamen neděláme, jen na jeho napodobeninu," poznamenává Jan Kocisek.

Firma ADEVA je už více než šedesát let největším světovým vydavatelem dokonalých edicí faksimile. Mezi její klienty patří kláštery, knihovny, muzea a další instituce. „Faksimile totiž tyto organizace jednak vystavují, jednak je zpřístupňují badatelům, kterým samozřejmě vzácné originály zapůjčit nemohou. Ty jsou pečlivě uloženy v klimatizovaných místnostech, aby nedošlo k jejich poškození," podotýká Jan Kocisek a dodává, že přísná omezení musí dodržovat i jeho firma při pořizování kopií. „Máme speciální skener se studeným světlem a se stojánkem do tvaru písmene V, který nám umožňuje šetrně kopírovat stránky," říká a poznamenává, že někdy požadavek majitele rukopisu zní: „Pořídit kopii bez dotyku!" a pak na řadu přichází laser, který je schopný přenést i tvary z plastické knižní vazby.

Kromě vědeckých a kulturních institucí tvoří klienty firmy i soukromí sběratelé, podle Jana Kociska už v současné době převažují, je jich okolo tří stovek. Ke každé faksimile zároveň firma vydává i komentář odborníka.

Výstava potrvá do 8. září.