Oslovení občané byli touto informací nadšeni. „Nepřekvapilo mě to, protože vím, že hrad Seeberg je velmi pěkný. To samé platí jak o samotném muzeu, tak i přírodní rezervaci Soos, kterou jsem již navštívil nesčetněkrát," řekl Miroslav Krátký z Chebu.

Státní přírodní rezervaci Soos mohou lidé navštívit vždy od poloviny března do poloviny listopadu. Toto místo je unikátní především rozlehlým rašeliništěm a slatiništěm, kde vyvěrá velké množství minerálních pramenů a čistý oxid uhličitý v bahenních sopkách. Vše je důsledkem třetihorní sopečné činnosti, kdy na Chebsku vznikly Komorní a Železná hůrka. Součástí rezervace Soos je i expozice Příroda Chebska a Dějiny Země, kde se nachází modely pravěkých ještěrů.

Hrad Seeberg se u Františkových Lázní tyčil pravděpodobně na konci 12. století. První písemná zpráva je však až z roku 1322. Základy františkolázeňského muzea vznikly již kolem roku 1912, kdy místní občanské sdružení shromažďovalo mezi františkolázeňskými občany historické předměty pro budoucí místní muzeum.

Na prvním místě se v návštěvnosti umístil hrad Loket u Sokolova, kam dorazilo téměř 94 tisíc hostů. Čtvrté místo obsadilo Muzeum Cheb se 48,1 tisíci návštěvníků.