„Na většině míst už tento poddruh vlka obecného vyhynul, a v současnosti jde 
o jednu z nejvzácnějších
evropských šelem. Tento poddruh vlka navíc vypadá velice podobně jako vlk obecný, středoevropský, který obýval a nyní opět obývá i Českou republiku. Jen jsou iberští vlci trošku menší a rezavěji zbarvení. Jsou však ještě mnohem vzácnější a my bychom se rádi podíleli na záchraně tohoto konkrétního poddruhu
vlka," přiblížil mluvčí jihlavské zoologické zahrady Martin Maláč.

Vlci jsou pro Zoo Jihlava 
v podstatě už připraveni 
k transportu, včetně všech potřebných dokumentů. „Momentálně předpokládáme, že je k nám do zoo přivezou ke konci května, na devadesát procent to bude poslední týden v květnu," informoval mluvčí.

Nové občerstvení

Výběh budou mít vlci 
v prostorách nad občerstvením Zanzibar, naproti novému tropickému pavilonu ve stráni lesoparku Heulos prakticky hned vedle rysa ostrovida. Celá expozice je v poměrně příkrém svahu
ve smíšeném, ale řídkém
lese v prakticky totožném prostředí, které vlci obývají 
i ve volné přírodě Evropy.
„Výběh bude zvláštní tím, že bude trochu připomínat hornickou historii Jihlavy, 
a jako zajímavost tam bude i několik vagonů starého důlního vozíku, takzvaného huntu," popsal Maláč.

Navíc návštěvníci budou moci vlky pozorovat z vyvýšené vyhlídky, která stojí proti svahu expozice, takže lidem umožní velice dobrý výhled na to, co se u vlků odehrává.

Součástí výběhu pro vlky bude i nová další budova, nabízející návštěvníkům občerstvení.

Vlci jsou podle mluvčí-
ho velice zajímavé šelmy. „Troufám si říci, že ze všech psovitých šelem jsou na tom evolučně nejdále i tím, že žijí v pevně uspořádaných societách s přísnou hierarchií. V celé Evropě, ale skoro na celém světě je dnes vlk obecný a jeho jednotlivé zeměpisné formy a poddruhy přímo ohroženy vyhubením ztrátou přirozeného prostředí i pytláctvím. Navíc ve všech kulturách, kde se vlci vyskytují, o nich panuje řada mýtů a pověr. Některé kultury vlky uctívají, některé se jich bojí a hubí je," přiblížil Maláč s tím, že by zoo ráda pomohla uvést předsudky 
o vlcích na pravou míru.

„Vlk je navíc zajímavý i tím, že je jedním z předků psa domácího, což už je opravdu skoro ve všech kulturách jedno z nejvíce chovaných zvířat, a bez psů si dnes prakticky nedovedeme život ani představit," dodal Martin Maláč.

Kromě nového výběhu s vlky si jihlavská zoo na hlavní sezonu připravila i další atrakce. Zahradníci a údržbáři rekonstruují a obnovují výběh pro jioamerická zvířata, který navazuje na tropický pavilon. „Před započetím stavby pavilonu, to byl jeden z nejhezčích výběhů v zoo s tapíry a kapybarami. Velkou část výběhu však obsadili stavbaři se stroji a stavebními buňkami. Museli jsme opravit a zrenovovat hrazení tohoto výběhu, zahradníci výběh nově osázeli stromy a oseli trávou," informoval mluvčí. V současné době údržbáři rekonstruují a opravují rybníček v tomto výběhu.

V zoo to bude bzučet

Ještě dříve než výběh vlků bude tento týden v pátek 20. května otevřena expozice s názvem Údolí včel. Ta si klade za cíl ukázat návštěvníkům včely a včelařství z bezprostřední blízkosti, a přitom co nejvíce bezpečně. „Otevřením včelařské expozice se mi trochu splnil sen" přiznala ředitelka Zoo Jihlava Eliška Kubíková,. „Každé malé dítě ví, jak vypadá včela i jak vypadá úl, ale co se děje uvnitř úlu a jak celé včelstvo vůbec funguje, na to již většina lidí nedokáže odpovědět. My bychom rádi novou expozicí návštěvníkům pomohli toto tajemství poodhalit, třeba i tím, že budou moci nahlédnout dovnitř proskleného úlu nebo pozorovat letící včely z bezprostřední blízkosti." prozradila ředitelka. Ceremoniál k otevření Údolí včel se bude konat v pátek v patnáct hodin. Touto expozicí zoo účelně využije výraznou terénní nerovnost a nevyužívanou část zázemí zoo. „Stále pracujeme i na projektu lesní stezky, která je jakousi zkratkou a propojením nové Australské expozice se spodní částí zoo. Nyní na lesní stezce přibyla voliéra pro krkavce, který se v ní nedávno zabydlel," uzavřel Martin Maláč.