Díky tomu je možné navracet do zámeckých interiérů mobiliář, který byl v minulosti jejich součástí. Rod Beaufort – Spontin musel opustit bečovské panství po roce 1945.

Podle bečovského kastelána Tomáše Wizovského získané ikonografické podklady staly nenahraditelným pomocníkem pro záměr postupné proměny zámecké expozice dolního zámku.

Malenovický hrad po rekonstrukci
Malenovický hrad opět otevřel brány, návštěvníci ho doslova oblehli

„Po přesunu relikviáře do nově budované muzejní a galerijní expozice v Pluhovských domech dojde na reinstalaci stávající zámecké expozice. Ta se zaměří právě na dobu, kdy areál vlastnila vévodská rodina Beaufort-Spontin. Již nyní se však v rámci možností snažíme navracet do zámeckých interiérů původní mobiliář. Díky navázané spolupráci a dochovaným fotografiím se tak podařilo mezi prvními ztotožnit brnění, jež stávalo v prostoru zámecké haly,“ uvedl Wizovský.

Brnění bude instalováno stejně jako v minulosti při vstupu na hlavní zámecké schodiště a návštěvníci si je tak budou moci prohlédnout z bezprostřední blízkosti. Obě brnění vznikla teprve v 19. století a proto jsou označována jako divadelní.

„Jsou vykována z tenkého plechu a zdobena bohatými ornamenty. Protože zámecká hala je silně exponovaný prostor, kterým projde každý rok přes 70 000 návštěvníků, bylo nutné prostor bezpečnostně a odborně zajistit. Díky podpoře správy hradu Švihov, kde bylo brnění do loňska umístěno a úsilí konzervátorského pracoviště v Praze se vše zvládlo ještě před zahájením hlavní návštěvnické sezóny,“ poznamenal Wizovský.

Primátor Petr Kulhánek
OTÁZKA PRO: Petra Kulhánka, primátora Karlových Varů