„Nachází se jihozápadním směrem od Domažlic, je bezprostředně napojena na město a návštěvníky povede nejzajímavějšími místy přírodního parku Zelenov," říká Josef Forst z DML.

Okruh měří necelých 10 km. Lze se na něj napojit ze záchytného parkoviště u silnice Havlovice-Pasečnice nebo na něj dojít z kilometr vzdálené železniční zastávky Havlovice (Hadrovec).

Při putování stezkou mohou návštěvníci využít pro relax mnohá odpočinková místa s krásným výhledem.

„Stezka je dále vybavena informačními tabulemi. Formou poznávačky seznámí děti s téměř veškerou faunou a flórou, se kterou se v přírodním parku Zelenov setkají. Nejznámějším zvířatům a ptákům je pak přidána speciální mobilní aplikace, díky které děti mohou zvířátka na obrázcích nejen vidět, ale i slyšet. Mobilní aplikace vše v telefonu uloží a děti si pak informace a zvuky odnesou s sebou domů, kde budou moci vyzkoušet například rodiče, jak troubí jelen nebo houká sova," popisuje Josef Forst moderní způsob poznávání a vzdělávání.

„Naším cílem je posílení rekreační funkce lesů v dané lokalitě s naplněním záměrů, kterými jsou využití stezky v rámci lesní pedagogiky a usměrňování návštěvnosti území," dodal Forst.

V rámci sobotního programu návštěvníci mohli zhlédnout ukázky stahování dřeva pomocí koňské síly, děti se projížděly v kočáře taženém koňmi, na stanovištích po celé trase získávaly drobné dárky za správně zodpovězené otázky a všichni hladoví si mohli opéct vuřty na táboráku.