Z návštěvního řádu hradu Přimda lze ale totiž vyčíst jisté omezení vstupu. Objekt hradu se dělí na tři části, mezi nimiž je i takzvané nádvoří. „Části objektu volně přístupné veřejnosti (nádvoří) od 1. dubna do 
31. října příslušného roku denně mimo pondělí od 
9 do 18 hodin," upřesňuje přístupnost hradu zmiňovaný návštěvní řád. Právě nad touto formulací se podivovali návštěvníci, kteří na hrad zavítali minulý pátek s archeologem. „Vypadá to, jakoby se sem na hrad nesmělo vůbec v pondělí," shodli se.

O vyjádření požádal Deník Národní památkový ústav, pracoviště v Českých Budějovicích, které je na návštěvním řádu uvedeno. „Jde spíše o to, vymezit dobu, kdy je hrad přístupný s průvodcem," uvedla Jitka Skořepová z NPÚ. Záležitost zaujala také předsedu rozpočtového výboru poslance Václava Votavu, který také požádal o vyjádření NPÚ. „V případě Přimdy to samozřejmě neznamená, že se volně přístupné části objektu (nádvoří) v listopadu – březnu nebo po 18. hodině uzavírají," uvádí ve vyjádření Jitka Skořepová.

Národní památkový ústav dále vysvětluje, že tyto části hradu jsou přístupné v průběhu celého roku a stanovení duben až říjen je rozmezí běžné návštěvnické sezóny na objektech NPÚ, a je uvedeno také proto, že areál není v zimním období udržovaný. „Není v něm odklízený sníh a může se stát, že opravdu bude případnému návštěvníkovi nepřístupný. Předcházíme tím stížnostem návštěvníků a také zvýšenému riziku úrazu v areálu hradu během tohoto období." Podle NPÚ je důvodem bezpečnost návštěvníků, proto není uvedena přístupnost hradu po celých 24 hodin.

„Po setmění vzrůstá nebezpečí úrazu v areálu hradu (chybí zde např. osvětlení), které se tímto snažíme minimalizovat a 
18. hodina je stanovena jako optimum. Na jaře a na podzim se stmívá dříve, v létě později. Zavírací den pondělí, nemá v tomto případě opodstatnění a pro příští sezónu ho v návštěvním řádu již uvádět nebudeme," uzavřela Skořepová. Kladrubský kastelán Milan Zoubek říká, že: „Hlavně jde o to, aby byla uvedena doba, kdy je hrad přístupný s průvodcem."

Krom veřejně přístupných prostor jsou součástí prohlídkových tras i běžně nepřístupná místa. „S průvodcem a s výkladem je právě možné i tato místa navštívit, jako je vnitřní prostor hradní věže. I bez průvodce ale lidé samozřejmě mohou kdykoli na nádvoří," dále vysvětlil kastelán Zoubek s tím, že není možné ale chodit do prostorů mimo vyznačené cesty, protože se hrad nachází na území přírodní rezervace, kam je vstup omezen a zakázáno například trhání květin a podobně.
Průvodcem na hradě Přimda je Josef Rídl. Letošní sezóna pravidelných prohlídek je sice už ukončená, přesto dovnitř věže je možné se podívat.

„Věž je v současné době zamčena mimo jiné i z bezpečnostních důvodů. Ale jako průvodce funguji celý rok, takže je možné si moji službu předem objednat, například telefonicky nebo v infocentru v Přimdě," řekl Deníku průvodce Rídl.

Loni jeho služeb využilo devět set platících návštěvníků. „Letošek ještě není sečten, ale vypadá to, že platících bylo letos kolem tisíce. Navíc na Přimdu chodí další stovky a stovky návštěvníků, kteří služeb nevyužijí, jen třeba jako rodina společně posedí na skále, rozhlédnou se do kraje a jdou dál. Mnozí se i opakovaně na hrad vrací," poukázal průvodce.