Dnes je kulturní památka oblíbeným cílem turistů v Karlovarském kraji. Návštěvníci mají v oblibě zejména hradní vězení s autentickou expozicí útrpého práva, rozsáhlé muzeum zbraní či výstavu porcelánu. Impozantní středověký hrad z 13. století se nachází v malebném stejnojmenném městečku zhruba čtrnáct kilometrů od lázeňské kolonády v Karlových Varech.

Pojí se s ním řada významných osobností a jeho historie je protkána tajuplnými příběhy, jako je například ten o vládci Loketských skal, kamenů a podsvětí Gottstainovi či o zakletém purkrabím nebo drakovi v hradní věži.

Opevněné město s hradem bylo v minulosti označováno za „klíč ke Království českému“. Říkalo se totiž, že kdo dobude Loket, dobude celé Česko. Hrad patřil k nejlépe opevněným místům v Evropě a zuby si na něm vylámali všichni dobyvatelé.

Domácí vězení římského císaře

Nejstarší písemné záznamy z roku 1227 zachycují pobyt krále Přemysla Otakara I. a jeho dcery Anežky Přemyslovny, známé jako svatá Anežka Česká.

Na hradě se konaly významné státní audience, král Václav zde totiž mimo jiné přijal v roce 1239 i římského císaře Konráda. Avšak mezi rekordmany, co se týče délky pobytu v hradním komplexu, patřil kralevic Václav, pozdější císař Karel IV, kterého zde jeho otec Jan Lucemburský v dětství věznil.

Karel IV. se také postaral o jeho obnovu a velkolepou přestavbu po velkém požáru v roce 1352.

Husitské války i prodej hradu ale výraznou měrou rozhodly o jeho dalším osudu. Od té doby se již netěšil přízní českých panovníků, i přestože byl dále navštěvován řadou významných postav historie, už nikdy nezískal takovou oblibu a slávu jako za dob Lucemburků a Přemyslovců.

Bohatá hradní expozice

V současné době je hrad v majetku města Loket. Za zdmi největšího románsko-gotického hradu ve střední Evropě se dnes ukrývají sbírky historických zbraní, porcelánu, cínových předmětů, nábytku či soch.

„Jedním z nejpozoruhodnějších exponátů je loketský meteorit, jehož tajemný původ a pozdější osudy se odrazily v místních pověstech i písemných pramenech,“ láká k prozkoumání místního pokladu Naděžda Koláříková, vedoucí průvodců, a dodává: „Návštěvníci jsou ohromeni naší mučírnou, kde na pohyblivých figurínách vydávajících děsivé zvuků mohou vidět, jak se v praxi provádělo útrpné právo.“

Nejvýraznější stavební dominantou je bezesporu 26 metrů vysoká románská věž, z níž se vám naskytne kouzelný výhled na městečko. Za povšimnutí stojí také hradní rotunda pocházející již z konce 12. století. Tehdy byla samostatnou stavbou v severní části původního románského hradiště.

Útroby hradu jsou každoročně dějištěm řady kulturních akcí. První víkend v říjnu je věnován vínu, za zvuku cimbálu tak v jedinečné atmosféře ochutnáte tradiční moravské moky. A o druhém adventu se koná již tradiční Vánoční jarmark.

Záhadné těleso z vesmíruPověst o zakletém purkrabím vypráví o správci královského majetku Pútovi, který byl za svou krutost k poddaným proměněn v kámen. Vědci z Humboldtovy univerzity pak v 19. století záhadné těleso, které vážilo 107 kilogramů, určili jako meteorit typu oktaedrit, obsahující více než 60 procent čistého železa.

Meteorit byl vědci rozřezán na menší části a město Loket je darovalo muzeím a univerzitám po celém světě. Na hradě je nyní vystaven model jeho původní podoby a část originálu o váze asi 14,6 kilogramu. Největší jeho část je vystavena ve vídeňském Naturwissenschaftliches Museum.