Místo přitahuje turisty z Česka i Polska. Zvláště během letošních prázdnin. „Často měním role - z lékárníka na průvodce. Někdy je to opravdu náročné. Zejména o letošních prázdninách jsou to stovky turistů, kteří nás navštívili, již kolem osmi set,“ usmívá se Vít Starý, doktor farmacie, který přišel do Vidnavy před 30 lety z Olomouce, aby nejstarší lékárnu v regionu převzal od své maminky, jež zachránila objekt i historickou provozovnu před zkázou po desítkách let chátrání.

Lékárna U Černého orla ve Vidnavě je nemovitou i movitou kulturní památkou a unikátní je především v tom, že se zde podařilo dochovat komplex celé oficíny staré 115 let, která doposud slouží svému účelu.

„Pozornost samozřejmě vzbuzuje zejména skříň pro uchovávání jedů, ale jedinečnost je právě v komplexnosti,“ upozorňuje lékárník a ukazuje na praktický „detail“ v podobě vyřezávaných schůdků datovaných do počátku minulého století. „Přibyla jen kancelář na administraci a počítačovou komunikaci – před 100 lety lékárník netrávil tolik času papírováním,“ podotýká s mírnou trpkostí.

Přespolní klienty, kteří si nepřišli jen pro tabletky či mastičky, lékárník rád zasvětí do historie lékárenství na Jesenicku. Je jejím velkým znalcem. „Když není tolik pacientů, poskytnu delší výklad, ale pacienti mají samozřejmě přednost před turisty. V dnešní době, když něco pohladí na duši, je to občas možná ještě důležitější než chemický přípravek,“ poukazuje Vít Starý.

Při odchodu někdy jako bonus přidá turistům i tip na výlet v této pohraniční části Slezska, kde se například nachází jen kousek za hranicemi s Polskem románský kostel z 12. století.

Založena 1769

Lékárna U Černého orla funguje v přízemí novorenesančního domu z poloviny 19. století, jehož balustrádu zdobí sochy dcer boha lékařství Asklepia, Hygie a Panacey. Založena byla roku 1769, kdy Johann Sarkander Bonora zažádal o koncesi na lékárnu ve Vidnavě, která mu byla dne 15. 7. 1769 povolena.

Dům s lékárnou v roce 2006 zapsalo Ministerstvo kultury do seznamu kulturních památek, jako unikátní soubor novorenesančního měšťanského domu s historickou secesní lékárnou. Podle odborníků se jedná o jedinou provozovanou secesní lékárnu v České republice.