Gotický komplex budov a hradeb je součástí historického jádra města, které podléhá průběžné údržbě. „Ke zborcené věži jsme nechali zpracovat projektovou dokumentaci stanovující rozsah a postup opravy. A to vše v koordinaci s památkáři, kteří to dozorují,“ uvedl tajemník města František Růžička.

Po vydání závazného stanoviska k opravě válcové věže město ještě letos požádalo o stavební povolení místní stavební úřad.

K narušení statiky věže došlo v prvních měsících roku poté, co polevily mrazy a voda podemlela kamení. „Na jedné straně válcové stavby se v důsledku toho sesunula zeď, což vytvořilo hromadu kamení u paty věže,“ připomněl tajemník Krupky, co se stalo.

Ne všechno projde


 Město na jaře nechalo nejprve prostor okolo věže z důvodu bezpečnosti uzavřený. Po rozhodnutí statika tam ale nakonec měli během letošní letní sezony návštěvníci krupské památky alespoň částečný přístup.

Gotický hrad je v majetku Krupky, která se o něj musí starat. Založený byl už na počátku 14. století pravděpodobně Václavem II., první písemná zmínka pochází z roku 1330, kdy ho od Jana Lucemburského přijal do své správy Těma z Koldic. Od roku 1621 byl neobydlený.

V současné době je historické vyhlídkové místo v Krupce kulturní památkou, proto musí město o veškerých opravách jednat právě s památkáři, což podle tajemníka Růžičky postupnou obnovu prodlužuje, protože ne všechny městem navržené úpravy přes stanoviska památkového úřadu projdou.

Podle starosty Krupky Zdeňka Matouše patří údržba hradu, stejně jako dalších městských památek, mezi hlavní priority města. „I s důrazem na to, že právě hrad máme v nominaci na seznam UNESCO,“ konstatoval Matouš.

Město na postupnou rekonstrukci své historické památky průběžně požaduje finanční podporu od státu. Podle Matouše ale není snadné se dostat na seznam rozdělovaných dotací. „Rádi bychom získali peníze na komplexnější obnovu a údržbu celého hradního areálu,“ zmínil.

Stavební havárie na hradě

Nejde totiž o první stavební havárii na hradě. Například v roce 2007 se uvolnila část kamení boční zdi, svah začal ujíždět a hrozilo nebezpečí úrazu. Záchranné práce tehdy probíhaly několik měsíců, a to včetně archeologického průzkumu, během něhož vědci objevili kamennou zeď z vrcholné fáze středověku. Šlo o původní zdivo domu nebo hradby.

„Především mapování úseku hradeb nad Husitskou ulicí je pro nás z historického hlediska města Krupky důležité,“ poznamenal při průzkumu v roce 2007 vedoucí tehdejší výzkumné skupiny Kamil Novák.