Když poprvé uviděl poutní kostel v Neratově, jednalo se o ruinu, kterou všichni pohřbili. Při modlitbě v polorozbořeném svatostánku slíbil, že udělá vše pro to, aby se výjimečnou stavbu podařilo zachránit.

Povedlo se, dnes do opraveného kostela dorazí i tisíce poutníků ročně. S pomocí dalších lidí se farář rozhodl Neratov proměnit v nevšední komunitní místo. Obec se tak dostala z nejhoršího a postavila se zpět na vlastní nohy. V roce 1989 tu žili pouze dva stálí obyvatelé, dnes v obci bydlí zhruba šedesát obyvatel, jejichž číslo se během prázdnin díky chatařům, chalupářům i turistům ještě navyšuje.

Pohnutá historie kostela

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1550. Stával tu původně jednoduchý dřevěný kostelík, jehož vznik je datován těsně po založení sklářské osady v 15. století. Ač svým rozměrem nepatrný, brzy přitahoval poutníky z celé země. Mohla za to i soška Panny Marie, jež byla vyřezána na základě snu rokytnického faráře i pramen vyvěrající nedaleko kostela.

Díky zvýšenému zájmu se brzy přistoupilo k výstavbě kostela velkolepějšího. Stavba chrámu Nanebevzetí Panny Marie započala v roce 1723, zřejmě podle návrhu Giovanniho Battisty Alliprandiho, a trvala bezmála deset let.

Na konci druhé světové války ovšem kostel vyhořel, na Velikonoce roku 1957 se dokonce podmáčená klenba propadla a stavba byla předurčena k demolici. Jen díky nedostatku potřebných financí se od záměru upustilo. Obrat nastal v roce 1989, kostel byl zapsán na seznam kulturních památek a od té doby se usilovně pracuje na jeho opravě, což je zásluhou zejména pátera Josefa Suchára.

Již od roku 1990 se v kostele znovu pořádají bohoslužby, nejdříve jen pod širým nebem, od roku 2006 pod částečně prosklenou střechou.

Mimořádná kompozice

Kostel vyniká zejména svou kompozicí, průčelí se dvěma věžemi shlíží do údolí Divoké Orlice. Díky netradičnímu směřování, kdy hlavní vchod a průčelí jsou koncipovány na jih a kněžiště na sever, tak v poledne na Boží hod vánoční dopadají sluneční paprsky přímo na oltář.

„Od začátku jsme chtěli, aby byl kostel plný světla. Snažili jsme se zachovat venkovní plášť v původním stavu, zejména jako poděkování minulým generacím. Když ale projdete dovnitř, měl by kostel pravdivě vyprávět o životě, který tady lidé dnes prožívají. Chtěl jsem zachránit, co zůstalo a na tom začít stavět. Žádný muzejní exponát, proto i moderní interiér,“ vysvětluje páter Suchár.

Chráněné dílny a prodej výrobků

Sdružení Neratov se nezasadilo jen o obnovu svatostánku, od roku 1989 v obci funguje chráněné bydlení pro dospělé s lehkým a středním mentálním postižením. Přátelské prostředí horské vesničky, jež se nachází jen kousek od polských hranic, jim totiž umožňuje svobodný, samostatný a zodpovědný život se zachováním vazeb mezi uživateli a jejich rodinami i příbuznými.

Obec jim pomáhá začít úplně od začátku, některé bývalé chalupářské rodiny se ve vsi usadily natrvalo a vzaly si do péče i děti s postižením.

V bezprostředním okolí, v budově bývalého statku v Bartošovicích v Orlických horách byly zřízeny chráněné dílny Kopeček, zastřešující keramické, košíkářské, tkalcovské, šicí a tiskařské pracoviště. Šikovné ruce tu vyrábějí malované a batikované oděvy, hrníčky, formy na pečení, keramické spony do vlasů, zvonečky, ozdobné dlaždice, košíky, podnosy, tkané koberce, přehozy a tašky. Během exkurze si můžete sami na vlastní kůži vyzkoušet malování hrníčku či plstění z ovčí vlny. Výrobky z Kopečku můžete dokonce zakoupit přes internet.

Tipy na občerstvení i ubytování

Koncem loňského roku sdružení dosáhlo dalšího vytyčeného cíle, otevřelo první poutní pivovar na české straně v Orlických horách. Návštěvníci si pochutnají na desítce a dvanáctce, a během letošního roku dojde i na zajímavé speciály.

Pivo Prorok (název výstižný pro Neratov) se vaří z žateckého chmelu, hanáckého sladu a kvalitní horské vody.

Budova pivovaru může klamat tělem, modřínový rošt po obvodu budí dojem nedokončeného díla. To však již od začátku bylo záměrem, velká prosklená okna dotváří jedinečnou atmosféru uvnitř stavení, turisté si totiž mohou dobře prohlédnout zařízení pivovaru. A také se chystá výstavba komínu. Pivovar tak nejen přinese další pracovní místa pro lidi s hendikepem, ale i potřebné prostředky pro rozvoj dalších aktivit.

Pokud se tedy rozhodnete v Neratově strávit několik dní, jste vítáni. Složit hlavu můžete v rekreační Chatě Neratov (www.chataneratov.cz), najíst se v chráněném pracovišti Jídelna či v neratovské hospodě.

Sdružení Neratov vlastně dokázalo malý zázrak. Rozpadlou a Bohem zapomenutou horskou vesničku proměnilo v okázalé poutní místo s bohatým sociálním přesahem. Vydejte se na pouť do Orlických hor i vy!