Oddat se toulkám po památkách můžete kdykoliv, bez ohledu na počasí. Zvláštní kouzlo mají ty duchovní – kláštery, kostely, kaple, kapličky či synagogy. Pokud máte chuť poznávat, pojďte s námi objevovat pražské poklady.

A začněme stylově na Strahově, na západní části petřínského kopce přezdívaného Sion, kde se nachází i nádvoří prvního premonstrátského kláštera u nás.

Jen kousek odtud je mimochodem snad nejkrásnější pohled na Prahu, nicméně my se podíváme dovnitř, do útrob této komplexní stavby, která byla během téměř 900 let své existence svědkem několika historických epoch, požárů, rabování, úpadku, ale také neuvěřitelného vývoje a pokroku, a dodnes je významnou pokladnicí historických artefaktů i umění.

Strahovský klášter, národní kulturní památka, byl založen již roku 1140, pouhých 19 let po vzniku rychle se šířícího premonstrátského řádu založeného sv. Norbertem. Klášter byl zbudován za velmi krátkou dobu a jeho areál byl patrně rozsáhlejší než tehdejší Pražský hrad. Byla to dokonce největší románská stavba v Čechách a snad i v celé Evropě. Po požáru, který jej záhy zachvátil, byl obnoven už v raně gotickém duchu.

Za husitské doby klášter upadal a nový vzestup nastal až koncem 16. a začátkem 17. století. A právě v tuto dobu vznikaly další stavby, které zde můžeme obdivovat dodnes - například kostel sv. Rocha, ochránce proti morovým ranám (dnes je odsvěcený a najdete v něm galerii Miro), který najdete hned u barokní brány vedoucí z Pohořelce. Jen o kousek dál ke klášteru byl obnoven také chrám Nanebevzetí Panny Marie, jehož barokní interiér je vyzdoben osmi velkými, dvaatřiceti menšími freskami a dvanácti nástěnnými obrazy ze života sv. Norberta.

Vyvrcholením přestavby kláštera bylo přenesení ostatků sv. Norberta roku 1627 z evangelíky ovládnutého Magdeburku právě sem, do mřížové kaple uprostřed kostela.

Zmíněný požár nebyl jedinou pohromou, roku 1648 byl klášter vyrabován Švédy. Poté však následovala raně barokní přestavba, na které se podílel bezpočet českých i zahraničních umělců. Díky nim dnes můžeme obdivovat Teologický sál, reprezentační místnost Strahovské knihovny, kde se nachází staré rukopisy a prvotisky. V 19. století byla v klášteře vybudována Strahovská obrazárna, jedna z nejvýznamnějších středoevropských sbírek gotického malířství, rudolfinského umění a barokní a rokokové malby. Všechny tyto součásti jsou přístupné veřejnosti.

Zdroj: Shutterstock, autor: Anya Ivanova - Strahovská knihovna

Po prohlídce na pivo

Kolem kláštera je také množství hospodářských staveb, z nichž nejvýznamnější je strahovský pivovar, kde se vařilo pivo až do začátku 20. století. Od roku 2000 se tu v tradici pokračuje, takže po návštěvě kláštera můžete mezi 25 řemeslnými pivy ochutnat i pivo Sv. Norbert.

Vzhledem k aktuálním vládním opatřením jsou akce a provoz turistických cílů výrazně omezeny.
Doporučujeme vám si před vlastní návštěvou jakéhokoliv turistického cíle ověřit jeho dostupnost u provozovatele. I přes veškerá omezení ale podzim v Česku nabízí nespočet možností procházek i výletů volnou přírodou, kterých můžete využít i v této době. Nechte se inspirovat našimi tipy a zamiřte do přírody. Až se situace vylepší můžete si vychutnat i ta místa, kde je nyní zavřeno. 

Více podrobností najdete na praguecitytourism.cz.

Ve spolupráci s Českou centrálou cestovního ruchu – CzechTourism
kudyznudy.cz

Text: Nina Černá