Už v závěru loňského roku vypukly naplno práce na obnově zámeckého parku lázeňského města, a to úpravou povrchů cest. Jak uvedl kastelán zámku Vít Pávek, začalo se nejprve s odstraňováním asfaltového povrchu. „Pokračujeme s demolicí litého betonu, místy s armaturou, který někde dosahuje tloušťky až přes třicet centimetrů,“ upřesnil.

Z parku tak zmizely nepůvodní, vyasfaltované pěšiny. Nyní se intenzivně pracuje na přípravě podložních vrstev nových cest, dozdívce kamenných obrubníků a pokládce nového povrchu. Ten bude tvořit několik vrstev kameniva a recyklovaného podložního materiálu původních cest, což napomůže snadnějšímu vsakování dešťové vody.

„Nové podloží umožní, aby se voda při deštích samovolně přelévala mezi jednotlivými loukami parku,“ vysvětlil Vít Pávek. Doposud byla nepropustností cest voda zadržována v trávnících a způsobovala uhnívání některých zvláště choulostivých stromů. „A to zvláště s ohledem na lokalitu, kdy se park nachází pod úrovní rybníka Svět. Před dvěma lety pokácený buk u altánu je toho bohužel důkazem a není jediný,“ dodal.

Zmizely i nevzhledné lavičky 

Kromě asfaltových cest z parku také zmizely nevzhledné zabetonované lavičky. Nahradí je nové s historizujícím vzhledem. „Naštěstí se v depozitářích Národního památkového ústavu dochoval původní zahradní mobiliář hradů a zámků, u kteréhož se chceme inspirovat pro výrobu nových laviček, které s kulisou renesančních a barokních paláců či gotického opevnění dodají parku patřičné kouzlo,“ zmínil Vít Pávek.

Pokud práce budou pokračovat podle plánu a bude-li přát počasí, projdou se první návštěvníci po nových cestách už v letošním červnu. Tím ale revitalizace zámeckého parku pravděpodobně neskončí.

„Na dalších etapách možné rekonstrukce již nyní spolupracujeme například s manželi Krejčiříkovými, kteří se historickým parkům a zahradám věnují de facto v evropském měřítku. Vše se bude realizovat s ohledem na postupnou rekonstrukci zahradního reprezentativního traktu zámku, který byl po dlouhá desetiletí veřejnosti nepřístupný z důvodu sídla Státního oblastního archivu v Třeboni, jenž se stěhuje,“ popsal kastelán Vít Pávek.

Historie parku

* Předchůdkyní třeboňského zámeckého parku byla zahrada, která vznikla na místě podmáčené louky za Petra Voka z Rožmberka koncem 16. století.
* Do podoby anglického krajinářského parku byla proměněna v roce 1804, kdy byly vysázeny velké kolekce stromů a dalších dřevin.
* Za vlády Jana Adolfa Schwarzenberga II. park obohatily exotické rostliny, květinový parter a bazének s vodotryskem. Široké veřejnosti byl park zpřístupněn až po roce 1945.

Zdroj: NPÚ