„Obnova pozůstatků městského opevnění za Klubem kultury byla původně připravována jen v rozsahu opravy stávajícího hradebního zdiva, které vystupuje nad terén. Pro potřeby stanovení přesné technologie opravy, odvlhčení a odvodnění hradebního zdiva byly po obou stranách stavby vykopány sondy,“ informoval mluvčí uherskohradišťské radnice Jan Pášma.

V hloubce 1,2 – 1,5 m pod terénem, v místě provedeného sondážního výkopu bylo překvapivě obnaženo hradební zdivo z přesných obrovských kamenných bloků ve čtyřech vrstvách, které pokračovalo až do hloubky cca 3,5m.

„To, že vnější líc kamenného barokního opevnění měl tuto precizní podobu, se až do doby nálezu vůbec nevědělo. Nález, tedy s největší pravděpodobností zdivo byvšího vodního příkopu, je po opravách veřejnosti prezentován vytvořením zahloubení ze strany dvora Kollárovy ulice,“ upřesnil starosta města Stanislav Blaha.

Při stavebních úpravách byla odstraněna novodobá cihlová nadezdívka, která byla na barokních hradbách postavena zřejmě v době, kdy na místě současného Klubu kultury stával městský pivovar.  Došlo k ošetření původních kamenů, některé dožité byly vyměněny. 

Práce dále zahrnovaly úpravy dešťové kanalizace, veřejného osvětlení a zpevněných ploch. Obnova této části městských hradeb začala podle Jana Pášmy letos v dubnu a trvala až do listopadu. Úpravy přišly na 7,9 milionu korun, z toho 1,75 milionu korun pokryje příspěvek z ministerstva kultury. Z městských hradeb se naposledy opravovala Matyášova brána a to v roce 2010.