Město Odry nyní podalo žádost o dotaci na tvorbu stránek. Dotační program na podporu technických atraktivit v roce 2020 vyhlásil Moravskoslezský kraj, jenž také zveřejnil podmínky.

Kamila Ambrožová, vedoucí odboru rozvoje města, na lednovém zasedání zastupitelstva připomněla, že Moravskoslezský kraj přidal Flascharův důl na seznam technických památek v kraji. Proto projekt nazvaný „Vytvoření webových stránek technické památky Flascharův důl" může podpořit dotací až do výše 85 procent uznatelných nákladů.

„Celkové předpokládané náklady jsou ve výši zhruba sto třicet tři tisíc korun, z toho dotace by činila sto třináct korun, zbytek by tvořily vlastní náklady města Odry,“ upřesnila Kamila Ambrožová.

Zpřístupnění Flascharova dolu město plánuje na letošní červen. Již loni otevřelo naučnou stezku K Flascharovu dolu, která měří asi tři a půl kilometru a vede od prvního zastavení na odbočce ze silnice Odry – Veselí k lokalitě bývalých břidlicových lomů.

Dlouhá jednání a zajištění bezpečnosti

Právě zpřístupnění dolu by mělo navázat na vybudovanou stezku jejíž součástí již je zázemí Flascharova dolu, které tvoří objekt, v němž se budou půjčovat přilby a prodávat vstupenky.

Otevření Flascharova dolu předcházela dlouhá jednání a práce k zajištění bezpečnosti tohoto důlního díla. Jeho budoucí návštěvníci se ale mají na co těšit. Zpřístupněno bude asi 350 metrů chodeb a některé těžební komory.

Unikátem bude takzvaná oderská vrása, která podle odborníků kdysi byla bahnitým dnem prvohorního moře. Důl, jehož část má být v červnu zpřístupněná, sloužil k těžbě břidlice, která se používala k pokrývání.