Vyhlášení prestižní ceny Osobnost cestovního ruchu 2012 bylo letos již poosmé nedílnou součástí slavnostního zahájení veletrhu Holiday World. Hlavními garanty a vyhlašovateli soutěže jsou odborné vydavatelství C.O.T. media a společnost Incheba, pořadatel veletrhu Holiday World.

Na nominacích a následném výběru z nominovaných spolupracovala porota složená z 24 předních odborníků v cestovním ruchu. Jedná se především o zástupce oborových profesních sdružení, čelné představitele odborných organizací a zástupce odborných vysokých škol a médií. Mnozí z nich neprezentovali jen svůj osobní názor, ale mínění celého profesního sdružení či instituce, které zastupují.

Nominováno bylo 36 kandidátů, kteří dle názoru odborníků svojí prací, přístupem, nápady a nevšedním úsilím napomohli a napomáhají oboru cestovnímu ruchu nad běžný rámec svých pracovních povinností.  „Spektrum nominovaných je velmi široké - najdete tam jak zástupce státní správy či profesních sdružení, tak podnikatele a vedoucí pracovníky z komerční sféry či zástupce školství. Často zmiňovaným hodnocením nominovaných je prosazování partnerství a spolupráce mezi sektory, mezi státní správou a komerční sférou," komentuje letošní soutěž Alexander Rozin, generální ředitel Incheby.

Ve druhém kole získali výrazně více hlasů dva z celkového počtu 36 nominovaných: Václav Novotný, radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví, cestovního ruchu a zahraničních vztahů a Zuzana Vojtová, ředitelka Centrály cestovního ruchu - Jižní Morava, vítězství nakonec putovalo na jižní Moravu.

Důvodem jejích četných nominací a následného vítězství ve finále byly tyto argumenty porotců:

za přístup k problematice cestovního ruchu, osobní nasazení, intenzivní a inspirativní rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu Jižní Morava. Destinační společnost, kterou řídí, patří k těm nejlepším v zemi. Region je hodnocen jako jeden z nejlepších v republice;

za neustálé prosazování partnerství při rozvoji cestovního ruchu na území celé Moravy. Dokázala jako zástupce veřejného sektoru nastavit intenzivní spolupráci s nejvýznamnějšími hráči cestovního ruchu z privátní sféry;

za intenzivní činnost při konzultacím legislativních a koncepčních dokumentů jak na národní, tak regionální úrovni;

za koncepční myšlení při rozvoji cestovního ruchu v Jihomoravském kraji;

za nezištnost při prosazování dlouhodobých koncepcí rozvoje regionu;

za prosazení realizace školicích materiálů pro řadové pracovníky v restauračním a hotelovém provozu, čímž dopomohla ke zvyšování úrovně služeb v oboru hotelnictví a gastronomie na území Jihomoravského kraje;

za aktivní přípravu a organizaci celostátní konference Come and Stay s tematickým zaměřením „Síťování jako princip spolupráce v destinaci".

„Ve sportovní terminologii by se dalo ocenění Zuzany Vojtové nazvat dámským hattrickem – přestože mezi nominovanými výrazně převládají muži, jako třetí žena v řadě získala ocenění Osobnost cestovního ruchu," říká Eva Frindtová, jednatelka vydavatelství C.O.T. media. Připomíná tak skutečnost, že v roce 2010 byla Osobností cestovního ruchu zvolena Jitka Fatková, tehdejší ředitelka Odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR, a o rok později Dana Daňová, ředitelka Centrály cestovního ruchu Východní Moravy. „Podstatné ale je, že za všemi letošními nominovanými stojí velký kus práce pro udržení a rozvoj cestovního ruchu, který je přes veškeré problémy současné doby významným hospodářským odvětvím," dodává Eva Frindtová.

Vyhlášení a předání cen se uskutečnilo 7. února 2013 při slavnostním zahájení veletrhu Holiday World za účasti předních politiků a osobností cestovního ruchu. Cenu převzala Zuzana Vojtová z rukou ministra pro místní rozvoj Kamila Jankovského, ministra zemědělství Petra Bendla, jednatelky C.O.T. media Evy Frindtové a generálního ředitele společnosti Incheba Praha Alexandera Rozina.

Kdo je… Mgr. Zuzana Vojtová

Mgr. Zuzana Vojtová je od roku 2006 ředitelkou Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava, z. s. p. o. (dále CCRJM). Náplní CCRJM je především marketing a management cestovního ruchu turistického regionu Jižní Morava. Zásadou veškeré činnosti je spolupráce, vytváření sítě partnerů napříč veřejným i soukromým sektorem. Ve vztahu k ROP i OP přeshraniční spolupráce je CCRJM jedním z úspěšných žadatelů. K nejvýznamnějším projektům realizovaným CCRJM v minulých letech patří projekty Kongresová, veletržní a incentivní turistika na jižní Moravě, TOP výletní cíle jižní Moravy, Regionální rezervační systém, Ochutnejte Moravu, Svatojakubská cesta na jižní Moravě a další. Ze zkušenosti Zuzana Vojtová konstatuje, že není umění projekt dobře napsat, ale především správně zrealizovat a udržovat. Od prosince 2010 je předsedkyní Asociace organizací cestovního ruchu, z. s. p. o. Cílem Asociace je podílet se při tvorbě legislativních a hospodářských opatření ve vztahu k cestovnímu ruchu a být dalším významným komunikačním kanálem mezi centrálními institucemi a regiony.

Nominace na Osobnost cestovního ruchu 2012 - Holiday World Award

(řazeno abecedně)

KAREL DOUBEK

ředitel hotelu Adria Hotel Praha

za aktivní prosazování ekologických principů při řízení hotelu a předávání těchto zkušeností mladé generaci

PAVEL HLAVÁČ

ředitel Zlatý pruh Polabí, o. p. s., a manažer projektu „Otevřte 13. komnatu"

za originální způsob odhalování tajemství našich pamětihodností pro návštěvníky

ALEŠ HOZDECKÝ

ředitel odboru cestovního ruchu Ministerstva pro místní rozvoj ČR

za jeho snahu zodpovědně připravit a prosadit dlouhodobou koncepci CR včetně zákona o CR a změnu zákona č. 159/1999 Sb.,

za jeho lidský a proaktivní přístup k odborné veřejnosti CR,

za jeho otevřenost k využívání nových technologií v oblasti cestovního ruchu

RADIM JANČURA

majitel Student Agency

za kultivaci a zvyšování kvality autobusové a vlakové dopravy, za neúnavný boj proti korupci a proti narušování hospodářské soutěže

JAKUB JURAČKA

předseda Asociace lanové dopravy

za úspěšnou a upřímnou snahu vrátit do českých lyžařských center ducha českých hor a za výjimečnou schopnost vidět dál než za les u své sjezdovky (aktivní podpora zavádění systému kvality a aktivní spolupráce na tvorbě strategických dokumentů v CR)

TOMÁŠ KOTRČ

majitel MIP Group

zdůvodnění nominace nebylo uvedeno

JAN KRATINA

generální ředitel CPI Hotels

za koncepční a systematický rozvoj hotelnictví v Praze a v turistických regionech České republiky se speciálním zaměřením na business travel, kongresový cestovní ruch a nově i lázeňský cestovní ruch

KAMILA KREČMEROVÁ

ředitelka KLACR.cz

za rozvoj a podporu cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji,

za aktivity v oblasti destinačního managementu

ZDENĚK KŘÍŽ

spolumajitel CK Siam Travel International a místopředseda Asociace cestovních kanceláří ČR

za to, že vedle svého podnikání vytrvale pracuje na půdě ACK ČR a jako předseda touroperátorské sekce se snaží prosazovat oprávněné zájmy cestovních kanceláří

PETR KULHÁNEK

primátor města Karlovy Vary

za změnu způsobu komunikace města,

za angažovanost města v lázeňství,

za dotažení nového lázeňského statusu – jako první ze všech lázeňských starostů a primátorů,

dokázal uvést do života balneologický institut, po kterém všichni volali

JIŘÍ MILSKÝ

předseda představenstva hotelu Imperial Karlovy Vary, dlouholetý viceprezident AHR ČR

dokázal za dobu svého působení nejenom aktivně pracovat pro všechny hoteliéry v této republice, ale za stejnou dobu vytvořil velmi dobře fungující hotelový řetězec Imperial Hotel Group v lázeňské oblasti,

jeho koncepční působení v oblasti cestovního ruchu v Karlových Varech je velmi oceňováno jeho kolegy v regionu; je kvalitním představitelem hotelnictví i ve vztahu k místním správním orgánům

EVA MRÁČKOVÁ

manažerka Asociace cestovních kanceláří České republiky

působí v Asociaci od jejího založení v roce 1990; přestože pro mnohé není známou tváří, byla např. u prvního jednání o zrodu zákona č. 159/1999 Sb., stejně jako u jednání o jeho poslední novele

MAREK MRÁZ

ředitel odboru Strategie a marketingové komunikace agentury CzechTourism

za snahu změnit vizuální styl v prezentaci ČR,

za prosazení a uvedení v život nové marketingové strategie CzT a nového brandu České republiky v cestovním ruchu, díky jeho osobnímu nasazení se marketing národního turistboardu stal moderním a sofistikovaným,

za odvahu vybrat pouze několik témat z ČR a ty prezentovat v zahraničí

VÁCLAV NOVOTNÝ

radní hl. m. Prahy pro oblast kultury, památkové péče, výstavnictví, cestovního ruchu a zahraničních vztahů

za jeho vytrvalou podporu CR v Praze, snahu vytvořit dlouhodobou strategii rozvoje CR v Praze včetně institucionálních změn, za kladný přístup ke kongresové turistice, k řešení situace Kongresového centra Praha a za podporu incentivy v rámci mezinárodních kongresů,

za rázné, ale promyšlené změny v managementu Pražské informační služby, založení jejího poradního orgánu z řad odborníku a aktivity na podporu rozvoje cestovního ruchu na území Prahy,

za dlouholetou snahu o rozvoj cestovního ruchu v Praze a spolupráci s ostatními městy, která mají na svém území památku UNESCO,

za prosazování vstupu Prahy do svazku obcí České dědictví UNESCO

JAROSLAV PÁCHA

majitel Chateau Zbiroh

za odvahu a příkladné využití příležitosti vytvořit a úspěšně udržet na trhu vynikající produkt cestovního ruchu

dvojnominace

ROMAN PAULUS

šéfkuchař Alcron Praha

OLDŘICH SAHAJDÁK

šéfkuchař La Degustation Bohême Bourgeoise

za získání prvních michelinských hvězd pro české restaurace za česká jídla. Je to nevyčíslitelný přínos pro zviditelnění naší gastronomie a podpora cestovního ruchu

MARTINA PÁSKOVÁ

Ministerstvo životního prostředí + katedra rekreologie a CR FIM Univerzity Hradec Králové

bezkonkurenční odbornice především na přírodní turismus. Úzce a soustavně připravuje nové geoparky v ČR, posuzuje zakládání a využití geoparků ve světě, pracuje v oblasti udržitelného cestovního ruchu a přispívá svou prací v příslušných grantech k inovaci oboru cestovní ruch na českých a slovenských vysokých školách. Obdobně je zaměřena i její publikační a „konferenční" činnost

ZDENKA PETRŮ

zástupce vedoucího katedry cestovního ruchu, Fakulta mezinárodních vztahů, Vysoká škola ekonomická Praha

za aktivní činnost v evropském projektu SOWELL, jehož cílem je posílit mezinárodní spolupráci při rozvoji udržitelného sociálního cestovního ruchu a jeho prosazování do hospodářské praxe (úspěšně dokončen v roce 2012),

za dlouhodobou přípravu manažerů pro oblast cestovního ruchu a propojování teorie s praxí,

za práci experta ISO pro služby cestovního ruchu

MARTIN PLACHÝ

viceprezident SLL, prezident Evropského svazu lázní, ředitel lázeňské společnosti Royal Spa

za aktivní činnost při vytváření podmínek pro udržení a rozvoj léčebného lázeňství v České republice i v rámci evropského prostředí,

za hájení zájmů členů svazu,

za propagaci českého lázeňství

ZDENĚK PŠENICA

předseda Folklorního sdružení ČR

za dlouhodobou aktivní činnost při propagaci české kultury u nás i v zahraničí a předávání zkušeností mladé generaci

MIROSLAV RES

ředitel CK Čedok

zdůvodnění nominace nebylo uvedeno

JAROMÍR RUX

odborný asistent, katedra cestovního ruchu, Vysoká škola polytechnická Jihlava

za celoživotní přínos pro vzdělávání průvodců cestovního ruchu

MICHAELA SEVEROVÁ

výkonná ředitelka svazku obcí České dědictví UNESCO

za dlouholetou činnost ve vedení sdružení Českého dědictví UNESCO,

za hájení společných zájmů „unescových měst a míst", za jejich nápaditou a vkusnou propagaci a rozvoj vzájemné spolupráce

VILIAM SIVEK

předseda Asociace cestovních kanceláří České republiky

od chvíle, kdy se stal předsedou, Asociace stále roste. V loňském roce jednoznačně obhájil post předsedy

VÁCLAV STÁREK

prezident Asociace hotelů a restaurací ČR

za dlouhodobou obhajobu zájmů cestovního ruchu, invenční přístup k činnosti AHR a úspěšnou medializaci aktuální problematiky cestovního ruchu,

za hájení zájmů podnikatelů v oboru hotelnictví a gastronomie,

za zvyšování kvality služeb v cestovním ruchu a významný rozvoj činnosti AHR ČR

ILJA ŠEDIVÝ

spolumajitel společnosti Regata Čechy

za dlouhodobý přínos rozvoji hotelnictví v Královéhradeckém a v Libereckém kraji, konkrétně v Krkonoších a na Máchově jezeře. Zvláštní uznání za podporu a spolupráci s regionálními dodavateli potravin, za prosazování tradiční české kuchyně a za aktivní rozvoj projektu Czech Specials

PETR MANUEL ULRYCH

šéfredaktor COT business

náročný projekt jménem COT business posouvá se svým týmem stále kupředu a vytváří z něj pro čtenáře kvalitní odborný časopis

MILOŠ VAJNER

majitel Centra Babylon Liberec

přes všechny nejrůznější nepřízně stále srší novými nápady a iniciativami v širokém spektru činností

LIDIE VAJNEROVÁ

bývalá náměstkyně hejtmana Libereckého kraje a předsedkyně Komise CR Rady AKČR

za aktivní a pozitivní působení v rámci Komise Rady Asociace krajů ČR pro cestovní ruch,

za prosazování přirozené, uměřené a kooperující role krajů v podpoře a rozvoji CR

ZUZANA VOJTOVÁ

ředitelka Centrály cestovního ruchu – Jižní Morava

za přístup k problematice cestovního ruchu, osobní nasazení, intenzivní a inspirativní rozvoj cestovního ruchu v turistickém regionu Jižní Morava. Destinační společnost, kterou řídí, patří k těm nejlepším v zemi. Mimo to se intenzivně věnuje prosazování partnerství při rozvoji cestovního ruchu na území celé Moravy. Dokázala jako zástupce veřejného sektoru nastavit intenzivní spolupráci s nejvýznamnějšími hráči cestovního ruchu z privátní sféry. Ve své činnosti se rovněž intenzivně věnuje konzultacím legislativních a koncepčních dokumentů jak na národní, tak regionální úrovni,

svým koncepčním myšlením má velký podíl na rozvoji CR v Jihomoravském kraji. Region je hodnocen jako jeden z nejlepších v republice. Oceněníhodná je rovněž její nezištnost při prosazování dlouhodobých koncepcí rozvoje regionu. Osobně se také zasadila o realizaci školicích materiálů pro řadové pracovníky v restauračním a hotelovém provozu, a dopomohla tak ke zvyšování úrovně služeb v našem oboru na území Jihomoravského kraje

za aktivní přípravu a organizaci celostátní konference Come and Stay s tematickým zaměřením „Síťování jako princip spolupráce v destinaci"

ROSTISLAV VONDRUŠKA

generální ředitel agentury CzechTourism

za úspěšnou transformaci agentury CzechTourism a kontinuálně efektivní podporu příjezdového i domácího cestovního ruchu,

za způsob řízení a výsledky agentury CzechTourism

JIŘÍ VYSTOUPIL

docent Katedry regionální ekonomie a správy, Ekonomicko-správní fakulta Masarykovy university v Brně

za koncepci cestovního ruchu ČR

JAN ZÁVĚŠICKÝ

ředitel organizace Jeseníky – Sdružení cestovního ruchu

za příkladný přístup k řízení cestovního ruchu v destinaci a za výsledky, kterých organizace destinačního managementu pod jeho vedením dosahuje

JOSEF ZELENKA

katedra rekreologie a cestovního ruchu Fakulty informatiky a managementu Univerzity Hradec Králové

za systematickou a inovační publikační činnost,

založil nové pojetí praxe studentů během studia v úzké spolupráci s organizátory typu NP, geoparky a přední české cestovní kanceláře,

soustavnou prací na grantech, které se týkají cestovního ruchu, významně přispívá k inovaci tohoto studijního oboru

JITKA ZIKMUNDOVÁ

místostarostka Českého Krumlova

za dlouhodobý rozvoj agentury Destinační management Český Krumlov •za podporu a organizaci cestovního ruchu v Českém Krumlově s ohledem na potřeby města při současném respektování podmínek vyplývajících ze zařazení na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO

LENKA ŽLEBKOVÁ

ředitelka Prague Convention Bureau

za aktivní podporu kongresového CR (nejen v Praze)

za práci při znovuvzkříšení Prague Convention Bureau

PRESTIŽNÍ OCENĚNÍ OSOBNOST CESTOVNÍHO RUCHU DOSUD ZÍSKALI:

2004 – David Gladiš

2005 – Viliam Sivek

2006 – Pavel Hlinka

2007 – Rostislav Vondruška

2008 – Václav Stárek

2009 – Rostislav Vondruška

2010 – Jitka Fatková

2011 – Dana Daňová