Pro cyklostezku do Dolního Rychnova využije město projekt Mikroregionu Sokolov východ a Místní akční skupiny Sokolovsko. „Tato cyklostezka by začínala u kláštera a vedla by kolem gymnázia ke strojírnám. U kruhového objezdu by přecházela na stranu směrem k zatopenému lomu Gsteinigt a podél technických služeb směrem na Dolní Rychnov. Náš úsek končí u odbočky u Báňských staveb, na tento by měl pak navazovat úsek, který bude realizovat Dolní Rychnov směrem na Březovou," řekl Jakobec. Náklady na tuto cyklostezku jsou zatím vyčísleny na 13 milionů korun.

Technicky náročnější bude druhá plánovaná cyklostezka, která povede od chemických závodů jak k areálu Bohemie, tak na druhou stranu do Areálu zdraví. „Náklady na tuto cyklostezku budou přibližně 21 milionů korun," uvedl místostarosta.

Město chce využít dotačních výzev Integrovaného operačního systému, které nabízejí čerpání dotací na cyklostezky jako alternativní způsob dopravy do zaměstnání. V minulosti už Sokolov pro výstavbu cyklostezek využil prostředku na zahlazování následků důlní těžby, s jejichž pomocí vybudoval část páteřní cyklostezky podél Ohře. „Cyklostezku na Královské Poříčí zase financoval Karlovarský kraj. Přestože tak obyvatelé Sokolova mohou využívat množství cyklostezek, město to paradoxně příliš mnoho nestálo," řekl Jakobec.

Sokolov podle něj podpoří také záměr města Kraslice na vzájemné propojení obou měst cyklostezkou. Bude ale muset vyřešit složitý úsek směrem na Svatavu, kde by se cyklostezka v krátkém úseku křížila jak se silnicí, tak železnicí.