Cyklovýlet začíná v Landek Parku v Petřkovicích, kde už pravěcí lidé ověřili užitečnost uhlí. O mnoho let později tu vznikla jedna z prvních ostravských šachet, Důl Anselm (za socialismu Petr Urx), kde je nyní skanzen s expozicemi báňského záchranářství i důlní dopravy, razicích i dobývacích technologií a s možností fárání do podzemí ke štole Anselm.

Cestou do Koblova je zapotřebí věnovat pozornost geologickému unikátu – slojím vystupujícím na povrch. Karbonské sedimenty se zde ukládaly před více než třemi sty miliony let.

Po břehu Ostravice
Centrem moravskoslezské metropole se dá projet dvěma směry – po východním (slezském) či západním (moravském) břehu řeky Ostravice. První možnost je rychlejší. Druhá vede Komenského sady a okolo Nové radnice, nabízí tedy příležitost vidět toho více. Každopádně se obě spojují u Slezskoostravského hradu… kde je poslední šance odbočit do Dolní oblasti Vítkovice (se zachovaným technologickým celkem od těžby v Dole Hlubina přes koksovnu a vysokopecní provozy). Panorama vítkovických fabrik se táhne kus trasy směrem na jih a haldy jako pozůstatky hornické činnosti jsou patrné v Hrabůvce i Paskově.

Odbočka Žabeň

Na třiadvacátém kilometru je odbočka Žabeň, odkud se dá dojet do Staříče. A zde funguje cvičná štola sloužící dodnes ke školení horníků. Je veřejně přístupná a návštěvník zde uvidí celou škálu funkčních strojů z čeleb, rubání i jiných důlních pracovišť.

Zpět na cyklostezce Ostrava-Beskydy je v nedalekém Sviadnově na pětadvacátém kilometru naopak vidět jiný technický unikát – jediná kulatá těžní věž v Ostravsko-karvinském revíru. Prohlásili ji za památku.

Kombajnér rubání
Po výjezdu z Frýdku-Místku se dostáváme do míst oblíbených k rekreaci a relaxaci nejen horníky. Cyklostezka je od Hodoňovic nová a došlapat – jen s minimálním pohybem v ulicích Frýdlantu nad Ostravici – na Ostravici trvá skutečně krátkou dobu.

 

Na pětačtyřicátém kilometru stojí vlevo srub, kde žil slavný literát Petr Bezruč vzdávající ve své tvorbě hold i havířům. Příznačné je, že správce této památky dělá Jan Šerk, Bezručův bývalý soused a zároveň vysloužilý kombajnér rubání Dolu Vítězný únor v Ostravě. Dojezd na Ostravici si lze zpříjemnit koupáním na Peřejích (Bezruč tak podle pamětníků činil rád a často nahý), jejichž voda zchladí i v tropických dnech.

***

Záludnost je v Místku

U policejních kasáren v Místku cyklostezka zatím končí, značení je zde nedokonalé, pouze cedule Místecký okruh. Jet se musí okolo kasáren, přes Kunčičky u Bašky, Bašku a přes pole do Hodoňovic. Je to víceméně stále rovně, na odbočení k nové cyklostezce směr Beskydy pak navede šipka. Za mostem přes Ostravici je obvyklé značení cyklostezky a nový kvalitní a rychlý povrch.

Občerstvení po cestě

Coolárna je podnik zaměřený na cyklistickou (ale i koloběžkářskou či bruslařskou) klientelu. Jedna stojí ve Vratimově, druhá – novější – pak mezi Sviadnovem a Místkem. Obě každopádně nabízejí též pronájem bicyklů, včetně tandemových. Zajímavá je i Cyklopláž v Paskově… kde chybí možnost koupání. Trasu mimo cyklostezku dokáže zpříjemnit v Hodoňovcích restaurace Lašský dvůr, kde je mini zoologická zahrada.