Jen několik málo kilometrů od baziliky na jeho vrcholu v hotelu Rusava pobývalo 46 členů s tělesným postižením na týdenním rekondičním pobytu.

Krásné počasí, které jim přálo, umožnilo cvičení a procházky přímo v lůnu Hostýnských vrchů. Při splnění všech podmínek, které rekondiční pobyt představuje, mohli využít procedur wallnes centra a bazénu, což bylo pro jejich postižení více než vhodné a příjemné.

Krásná krajina Hostýnských vrchů

Navštívili nejen baziliku a nově opravenou Křížovou cestu na Hostýně, kde se podle pověsti v roce 1241 ukrývali lidé před velkým nájezdem Tatarů, nedaleký Holešov se zámkem a židovskou synagogou a krásná místa kolem Rusavy.

Na půldenním zájezdu zavítali do blízké Kroměříže, která se chlubí nejen barokní nádherou arcibiskupského zámku. Nedaleko je Květná zahrada, která díky své nejdokonalejší barokní podobě a nedávné úpravě je jedinou na světe svého druhu a stala se tak součástí památek UNESCO. Stranou procházky členů nezůstala ani Podzámecká zahrada, která naopak je živelnou ukázkou volně rostoucích cizokrajných rostlin, stromů a květeny, ale i uměle zbudovaných polorozpadlých zákoutí.

O Hostýnských vrších by se dalo napsat ještě hodně obdivuhodných slov, ale zmínili jsme jen ty, které si mohli účastníci rekondičního pobytu alespoň z části prohlédnout. Výbor okresní organizace splnil pro své členy tak zase jeden ze smyslů konání rekondičních a ozdravných pobytů:

• setkání lidí staršího věku s různým zdravotním postižením

• cvičením, edukacemi, přednáškami a besedami přispět ke zlepšení tělesného a duševního zdraví

• poznat krásná místa naší vlasti

• užít si příjemných chvil v kolektivu druhých, a tak alespoň na pár dní nebýt sám doma, jak se říká mezi „ čtyřmi stěnami"