„Máme rozjeto plno stavebních akcí a pochopitelně pracujeme i na údržbě expozic. I zimním období je nutné prostříhávat různé keře, probíhá také odstraňování odumřelých stromů a postupně se zahrada začíná probouzet do jarních měsíců. Připravujeme tedy záhony, můžeme již sledovat cibuloviny, které postupně raší a v neposlední řadě byl dokončen řez Vinice svaté Kláry, ze kterého se budou návštěvníci radovat, až bude otevřeno,“ řekl Pražskému deníku ředitel Bohumil Černý.

Přicházející jaro se projevuje také v oblasti expozice Stráň, kde jsou zachované zbytky původní vegetace; vyniká žlutě kvetoucí křivatec český pravý. Jedná se o kriticky ohroženou cibulovinu, která je typická pro oblast Prahy a středních Čech. Kromě dalších raných jarních cibulovin, jako jsou sněženky a krokusy, rozkvétá talovín zimní, objevují se různobarevné květy řady druhů a odrůd čemeřic, a nakvétají první keře.

Ze zimního spánku už se probudily i včely z úlů umístěných v expozici Medonosných rostlin a včel. Zde vrcholí přípravy na zahájení 52. sezony, která bude ve znamení jedovatých rostlin, s nimiž se můžeme potkat v zahradách i domácnostech.

Sezonu alespoň virtuálně zahájila série čtvrtečních on-line přednášek, které se z velké části rovněž věnují jedovatým rostlinám, včetně jejich léčivého potenciálu. Tyto pořady se staly velmi oblíbenými. Naváží na ně i vzdělávací videa. Posluchači on-line přednášek se navíc mohou těšit, že v rámci zaplaceného přístupu budou moci hned, jak to bude možné, navštívit botanickou zahradu zdarma.