Přijďte se vánočně naladit dne 27. listopadu 2016. Tradičně od 15:30 hodin střídavě vystoupí pěvecký sbor z Lokte CUBITUS a dechový orchestr BŘEZOVÁČEK se svými sólisty. Od 16:00 hodin požehná adventnímu věnci loketský farář doktor MAJKOV, který zapálí první adventní svíci. Pro zájemce je zajištěn odvoz v 15.15 hodin od březovské radnice.