Nezapomeňte, že z každého místa, které v létě navštívíte, nám můžete poslat tematickou fotografii a zúčastnit se soutěže o iPhone. Nově nám ji můžete zaslat i e-mailem.

***

Svatá Hora v Příbrami, významné české poutní místo, je spojena především se soškou Panny Marie, jejíž původ, stejně jako její skutky, je opředen legendami.

„Bohuslav Balbín v 17. století zaznamenal do pamětí, že ji vyřezal sám arcibiskup za vlády Karla IV. Arnošt z Pardubic. Ten ji poté údajně měl na svém hrádku v Příbrami, což je dnešní Zámeček Ernestinum, v němž funguje Galerie Františka Drtikola. Není bohužel možné přesně určit, kdy soška vznikla. Můžeme ale říci, že je nepochybně domácího původu a stojí na počátku řezbářské tradice příbramských horníků,“ vysvětluje mluvčí Svaté Hory Jan Traxler.

Ze slavnostní otevření nové naučné stezky Markomanů v Dobřichově
Tajemní Markomani. Ti, co vyhnali Kelty z Čech

Své korunky soška získala 22. června 1732. Korunovací se Svatá Hora zapsala mezi nejslavnější poutní místa na světě. Proto je i největším poutním místem v Čechách.

Po celá staletí jsou se Svatou Horou a s milostnou soškou spojovány zázraky, při kterých se ctitelé Panny Marie objevili v nebezpečí, ale byli na její přímluvu zachráněni. Těchto „milostí“ je v kronikách zapsáno přes čtyři tisíce. Sakrální objekt prošel v historii celou řadou významných přestaveb a úprav.

Skutečný rozkvět Svaté Hory jako poutního místa ale začal až roku 1647, kdy ji získali jezuité. O 11 let později tu podle projektu italských architektů Carla Luraga (1615 až 1684) a Giovanni Domenica Orsiho (1634 až 1679) začali stavět velkolepý chrámový komplex, jehož ústředním objektem je bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatohorské. Na výzdobě se podílela celá řada slavných barokních umělců včetně sochaře Jana Brokoffa (1652 až 1718) a malíře Petera Johannese Brandla (1668 až 1735).

Skanderbegovo náměstí ilustruje albánskou historii. V pozadí domy postavené Mussolinim za italské okupace doplňuje mešita z dob turecké nadvlády a pravoslavný chrám. V pozadí pak moderní výškové budovy. Socha Skanderbega vystřídala Hodžu, předtím Stalina.
REPORTÁŽ: Albánie čeká na své objevitele

V osmnáctém století došlo k výzdobě stropů ambitů na Svaté Hoře stovkou maleb zobrazujících motivy sta milostí. Společnými znaky všech obrazů je zmenšený obraz Panny Marie Svatohorské, letopočet, kdy se daná událost stala, a číslo, pod kterým lze v knize Milosti Panny Marie Svatohorské nalézt popsaný příběh, který obraz reprezentuje. Příběhy spolu nijak nesouvisejí, ale v každé části ambitů převažují zázraky spjaté s určitou tematikou.

V severní části ambitů najdeme zázraky spjaté s vodním živlem, nejčastěji jde o povodně. V části východní to jsou zázraky spjaté s pádem, ať už s pádem z koně, z vozu, nebo z vysoké budovy. V jižní části ambitů souvisí tematika obrazů se zdivočelými zvířaty, válkou nebo morem. V části západní je spojitost se střelnými zbraněmi, ohněm a bleskem.

První doložená historická zmínka o sošce jako takové pochází z roku 1611, kdy vyhořel kostel sv. Jana Evangelisty, kde byla původně umístěna. Historie sošky před tímto rokem je opředena tajemstvím. Na počátku husitských bouří byla nejspíš schována v příbramských dolech a poté přesunuta do kostela sv. Jakuba a posléze právě do kostela sv. Jana Evangelisty. Přesun na Svatou Horu v roce 1611 nebyl ale jediný. V průběhu historie byla soška několikrát ukrývána hlavně v obdobích válečných. Vždy se ale bezpečně vrátila zpět na Svatou Horu.

lezení ve Víru na Bystřicku
Nad přehradu se po ferratách dostanou i děti

Před třemi lety se uskutečnila rozsáhlá rekonstrukce Svaté Hory jak po stránce stavební, tak restaurátorské. Vzniklo zde badatelské centrum za bezmála dvě stě milionů. Veškeré náklady pokryly dotace. Obnova poutního místa vyšla na 191,1 milionu korun, z toho 162,5 milionu korun bylo uhrazeno ze strukturálních fondů EU a zbytek ze státního rozpočtu.

Je to jen pár týdnů, kdy lidé na Svaté Hoře slavili výročí korunovace milostné sošky Panny Marie Svatohorské. Oslavy korunovace jsou nejvýznamnějším dnem tohoto poutního místa. Konají se každý rok, vždy třetí neděli po slavnosti Seslání Ducha svatého, tedy v červnu. Na Svatou Horu se v tento den sjíždějí věřící ze širokého okolí.

„V sobotu večer je vigilie neboli taková předslavnost. Po mši následuje světelný průvod. Věřící za zpěvu mariánských písní kráčejí se svícemi ambity, projdou Březnickou bránou k Mariánské studánce, dále na náměstí a vracejí se zpět ke Korunovačnímu oltáři,“ popisuje oslavy mluvčí Jan Traxler. V neděli se pak koná hlavní mše svatá, po níž následuje průvod, uprostřed něhož je na nosítkách čtyřmi nosiči nesena milostná soška Panny Marie.

z Rychlebských stezek
Sjet, či vyšplhat? Rychlebské stezky nabízejí obě možnosti

„Procesí jde za zpěvu mariánských písní stejnou cestou jako při světelném průvodu. Kněží jsou zpravidla oděni do vzácných pluviálů, bohatě zdobených vyšívaných plášťů, nosiči oblékají drahocenné pláště dalmatiky,“ doplnil ještě popis Traxler.

Druhá nejdůležitější svatohorská slavnost, Nanebevzetí Panny Marie, která má stejný průběh jako korunovace, se koná letos 19. a 20. srpna.

Jak se tam dostat: Nejjednodušší je sjet z D4 na silnici 118 (Svatá Hora), parkoviště je 200 metrů od areálu. Nebo lze ke komplexu dojít z centra po Svatohorských schodech jako správný poutník.
Otevírací doba: pone 6.3018.00, ne do 16.45 (poslední prohlídka začíná v 16.00). Objekt poutního místa je volně přístupný.
Prohlídka s průvodcem: 120 Kč, rodinné (2 dospělí + 1 až 5 dětí) 290 Kč.
Upozornění: V době bohoslužeb není možná návštěva baziliky ani v rámci prohlídky. Skupina musí vyčkat konce bohoslužby. Zejména v neděli může být nabídka prohlídek vzhledem k bohoslužbám omezena.
TIP Deníku: Prohlídka svatohorské zvonice, 7., 13. a 20. srpna vždy od 13, 14, 15 a 16 hodin.

Paragliding je atraktivní a zároveň nejlevnější letecký sport
Paragliding v Beskydech nabízí adrenalin i relaxaci

ZÁZRAČNÁ ŠUMAVSKÁ VODA STÉKÁ DO SKLENĚNÉ MISKY
Hauswaldská kaple stávala nedaleko Srní na Šumavě. Tamní pramen se pro své zázračné léčivé schopnosti stal cílem mnoha poutníků, místu se říkalo malé šumavské Lurdy. V roce 1820 tam byla postavena kaple. V roce 1901 byla postavena v řadě již třetí nová kaple, která ale byla armádou v roce 1957 odstřelena a zničena. Sakrální místo dnes připomínají nově přiznané základy. Voda z pramene je vedena dřevěným žlabem, jenž je položen na 59 kamenech, do skleněné misky.

Jak se tam dostanete: Ze Srní po modré (směr Staré Srní), pak doprava po zelené a po tři sta metrech doleva, nebo z parkoviště Mechov 1,5 km proti proudu VchynickoTe-tovského kanálu, poté doprava.
TIP Deníku: V Srní mají u návštěvnického centra vlky.

Tarzanie v Beskydech - největší lanový park u nás
Tarzani z Beskyd. Výšek si užije i ten, kdo se jich bojí

KOUZELNÁ ZUZANČINA STUDÁNKA. KDO SE NAPIJE, ZKRÁSNÍ
Uprostřed lesa v Chřibech, blízko skály Miláčky, mohou turisté narazit na Zuzančinu studánku. Její pramen najdou ukrytý ve skruži s příkrovem a mohou z něj ochutnat osvěžující vodu. U studánky je pro návštěvníky připraven hrnek i lavička k posezení. Podle pověsti ten, kdo se ze studánky napije, zkrásní a bude se radovat ze života. Místo je vhodné jako zastávka při procházce z obce Košíky na Budačinu po vyznačené turistické trase nebo i jako klidné posezení s výhledem do doliny.

Jak se tam dostat: Zuzančina studánka leží v zadní části Kudlovické doliny. Místo je snadno přístupné zejména pro pěší turisty, a to po žlutě vyznačené turistické stezce. 
TIP Deníku: Z Košíků už to není daleko do srdce Slovácka do Uherského Hradiště.

Rybárna na rynku
Rybárna, Polívkárna, Hranolkárna. V Ostravě „frčí“ netradiční bistra

VE SKÁLE U ODRY NA NOVOJIČÍNSKU POMOHLA VOJÁKOVI PANNA MARIE
Magické zastavení v Oderských vrších na Novojičínsku skryté ve skále za Klokočůvkem u řeky Odry nabízí poutní místo Mariastein Panna Maria ve skále. Vztahuje se k němu řada legend. Podle jedné z nich se zde po bitvě ukrylo několik vojáků. Všichni na místě zemřeli až na jednoho, který byl zachráněn na přímluvu Panny Marie vodou vytékající ze skály. V jednom místě ze skály dokonce kanou kapky, o nichž se říká, že jsou to léčivé slzy Panny Marie. Její socha je umístěna ve skále, před ní lidé kladou svíčky jako vzpomínku na své zesnulé. 

Jak se tam dostanete: Z Oder po silnici směrem na Vítkov, v Heřmánkách na křižovatce rovně směr Klokočůvek a zde na prvním rozcestí doleva.
TIP Deníku: Historické centrum nedalekého Nového Jičína