Naproti současné radnice narazili na sklep. „Byl vyzděný z velmi kvalitních pálených cihel. Zdokumentovali jsme také kamenný portál, který datuje sklep zřejmě do raného baroka nebo dokonce až do renesance,“ informoval v pondělí vedoucí záchranného archeologického výzkumu František Kostrouch.

Při plošném odkryvu a sondážích se jeho tým dostal až do středověkého sklepa. „S ním souvisejí pozůstatky dřevohliněného domu, který někdy ve 14. nebo 15. století zanikl požárem,“ upozornil archeolog.

Hodonín byl v té době menším městem bez kamenných hradeb. „Na přelomu 14. a 15. století tady byla jen stovka domů,“ přiblížil historik Peter Futák.

Torza brněnských pohárů

Archeologů na rohu Anenské ulice a Masarykova náměstí podařilo získat početný soubor kuchyňské a stolní keramiky. „Zajímavým nálezem jsou torza několika tak zvaných brněnských pohárů,“ podotkl Kostrouch. Tyto poháry v pozdně gotickém stylu se vyráběly právě v Brně v pozdním středověku.

Archeologové často nacházeli hliněné omazy s otisky dřevěných konstrukčních prvků stěn středověkého domu. „Nejstarší fragmenty keramiky v jedné zahloubené jámě můžeme datovat již do počátků města, tedy před půlku 13. století,“ sdělil vedoucí výzkum.

Archeologové nalezli i zlomky keramiky, zřejmě z doby bronzové. Dokládají to, že se v prostoru náměstí rozkládalo pravěké sídliště.

V současnosti odborníci nálezy laboratorně ošetřují a provádí zpracovávají výsledky výzkumu. „Na původně středověké městské parcele stávala nejstarší písemnými prameny doložená škola. Zrušená byla v roce 1789,“ dodal Kostrouch.