Její význam pro českou faunu znovu potvrdili členové mosteckého Ornitoklubu, kteří přesně po roce zopakovali sčítání vodních ptáků. Výsledky nového průzkumu ukazují, že pro opeřence zůstává velké jezero klíčovým místem pro přežití v nejtěžším ročním období. Odborníci v lokalitě napočítali celkem 6 042 ptáků 22 druhů.

„Tyto počty jistě opět zařadí jezero Most mezi prvních deset nejvýznamnějších zimovišť vodních ptáků v Česku,“ sdělil Deníku ornitolog Jaroslav Bažant.

Loni v půlce ledna zaznamenal Ornitoklub u jezera při mezinárodním sčítání vodních ptáků téměř šest tisíc exemplářů 22 druhů. Letos dominovali rackové chechtaví (1700 kusů), rackové bouřní (600), rackové bělohlaví, stříbřití a středomořští (500) a lysky černé (1800). Průzkum prokázal i vysoké počty poláků velkých (490) a poláků chocholaček (675). Ze vzácnějších druhů odborníci zaregistrovali hoholy severní (76), zrzohlávky rudozobé (4), morčáky velké (4), morčáky bílé (2), potáplice severní (2), potápky rudokrké (5), strnady rákosní (2), potápku černokrkou, lindušku luční a turpana hnědého. Viděli i labutě, kachny, kopřivky, kormorány, potápky roháče a volavky.

Samice morčáka bíléhoŽádné davy lidí

V nezaledněné oblasti o rozloze stovek hektarů nacházejí dostatek potravy i bezpečný úkryt, což jim menší zamrzlé rybníky nenabídnou. Ptáky u jezera navíc neruší žádné davy lidí, protože oblast je pro veřejnost zavřená. Před budoucím otevřením pro rekreaci ochránci přírody doporučují zřízení zón klidu, kde budou mít zvířata svůj chráněný prostor.

Na vymezení zón je teď víc času, protože otevření oblasti pro rekreanty se o rok odložilo. „Termín otevření jezera Most se posouvá na červen 2020 z důvodu nedokončených stavebních prací v okolí jezera,“ informoval primátor Jan Paparega.

Výstavbu cest, parkovišť, inženýrských sítí a další základní infrastruktury komplikuje složité podloží bývalé hnědouhelné šachty, která změnila původní geologické a hydrogeologické poměry. Do staveb se už investovaly stovky milionů korun. Jako první se má otevřít hlavní silnice do Mariánských Radčic, podle radnice to bude po kolaudaci na jaře letošního roku.

Ornitoklub, který má podporu Oblastního muzea v Mostě, se chce nadále věnovat osvětě. Na letošní rok chystá muzeum například komentované procházky pro veřejnost či jarní setkání Vítání ptačího zpěvu.

Zájem o krajinu Mostecka v poslední době roste. Svědčí o tom i diskuze o plánovaném posunu těžby uhlí v Dolu Bílina směrem k Mostu. Těžební společnost nedávno představila plán rekultivace, při které by z dolu vzniklo jezero obklopené lesy s dalšími vodními plochami. Odpůrcům těžby se ale další těžba nelíbí. Upozorňují například na zhoršení klimatu spalováním hnědého uhlí.