Svou rozlohou 1300 hektarů je Thayatal nejmenším rakouským národním parkem.

„Táhlé meandry Dyje se vinou v délce 26 kilometrů jedinečnou údolní krajinou. Před miliony let se zde zařezala až 150 metrů hluboko do tvrdé krystalické horniny Českého masivu a vytvořila jedno z nejkrásnějších průlomových údolí ve střední Evropě,“ informuje server Správy Národního parku Thayatal.

Z vysokého ostrohu Umlaufberg, takřka zcela obtékaného vodami Dyje, lze spatřit jedinečné kouzlo krajiny Podyjí. „Fascinující je pestrá skladba podloží ze žuly, ruly a břidlice, dosahující ctihodného stáří až 600 milionů let. I v tomhle ohledu patří Thayatalu superlativy, vždyť tyto horniny jsou součástí nejstaršího rakouského pohoří,“ doplňuje server.

Cyklostezky tu nehledejte

Na území Národního parku Thayatal leží malebné městečko Hardegg se stejnojmenným hradem a dále zřícenina hradu Kaja. Na ni se lze dostat krátkou turistickou trasou. Ty v parku zcela nahrazují cyklostezky, které jsou naopak na české straně.

„Tato cesta je okružní vycházkovou a nenáročnou jeden kilometr dlouhou trasou, která sleduje tok dvou potoků, mezi nimiž se na skalní ostrožně tyčí mohutný středověký hrad Kaja. Začátek a konec je situován na parkovišti pod obcí Merkesdorf nedaleko hradu. Pohled na mohutný hrad je patrně nejzajímavější v dubnu, kdy se kamenné zdi opevnění rozzáří žlutými trsy tařice skalní,“ sdělil Petr Lazárek ze Správy Národního parku Podyjí.

Národní parky Thayatal a Podyjí se řadí mezi poslední přirozené údolní krajiny střední Evropy. Strmé břehy s častými svislými skalními sesuvy, široké úvaly a bohatá mozaika ekosystémů lemují řeku na cestě národním parkem. Park láká ročně množství turistů.

„Thayatal je jedinečný. Líbil se nám přístup v návštěvnickém centru, kde je vše připraveno i pro lidi, kteří neovládají německý jazyk. Máme rádi památky, a tak nám učaroval hrad Hardegg. Ovšem nejhezčí pohled na něj je z vyhlídky na moravské straně Dyje,“ svěřil se jeden z mnoha návštěvníků Pavel Mrázek.

Strmý terén

V samotném rakouském parku jsou vyznačeny pouze pěší trasy. „Je to proto, že strmý terén neumožňuje zřízení cyklistických tras. Jeho okolí však nabízí velké množství velmi pěkných značených cyklotras, které jsou přes hraniční přechody Podmyče-Felling, Čížov- -Hardegg a Hnanice-Retzbach či Heiliger Stein napojeny na naši cyklistickou síť,“ upozornil Petr Lazárek s tím, že v Thayatalu je vyznačeno celkem šest pěších tras. Jsou očíslovány a odlišeny názvem i barvou značení.