Správcům národního parku se povedlo opravit povalové chodníky přes Úpské rašeliniště a kolem Černohorského rašeliniště nebo cestu z Horních Míseček k bývalým Jestřábím Boudám. Práce také výrazně pokročily na chodníku v úseku Růžová hora - Sněžka, kde ještě budou pokračovat v příštím roce. Správa KRNAP využila k opravám dotační podporu Evropské unie.

"Charakter oprav odpovídal typu dané cesty a jejímu poškození. Některé byly opraveny klasickou metodou štětování. Na jiných místech jsme kompletně vyměnili povalový chodník. Na řadě míst jsme provedli drobné opravy štěrkových cest nebo opravy živičných krytů vozovek," uvedl mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Další opravy lesních cest

V příštím roce plánuje Správa KRNAP opravit například lesní cesty v úseku Bouda Jana - Růžohorky nebo lesní cestu přes Vlčí hřeben. Z turistických chodníků bude opravovat například Lahrbusch, Weberovu cestu Dolem Bílého Labe na Luční boudu, úsek Česká budka - Sněžné jámy - Petrovka nebo vycházkovou trasu Aichelburg.

Práce na těchto a dalších cestách začnou ihned, jak to klimatické podmínky dovolí. Aktuální informace o omezeních lze najít zde: www.krnap.cz/omezeni-na-cestach.