Ministerstvo zdravotnictví na chystaná opatření upozornilo již v pátek, kdy potvrdilo zařazení Španělska mezi země s vysokým rizikem nákazy. Ministerstvo také zveřejnilo doporučení pro Čechy vracející se z Chorvatska a zpřísnilo pravidla pro pracovníky z rizikových zemí.

„Od pondělí 24. srpna dojde ke změnám pro české občany a cizince, kteří do České republiky přicestují ze Španělska. To totiž bude vyřazeno ze seznamu zemí s nízkým rizikem nákazy COVID-19. Bezprostředně po návratu do ČR tak bude platit povinnost telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem kontaktovat příslušnou krajskou hygienickou stanici (podle místa trvalého bydliště) a bezodkladně se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na SARS CoV-2. Výsledek je pak nutné oznámit dané hygienické stanici nejpozději do 72 hodin od vstupu na území ČR,“ upozorňuje ministerstvo.

Při cestě z Chorvatska čeká turisty mnohahodinové čekání na hranicích
Z Chorvatska prchají turisté. Na hranicích se tvoří mnohahodinové kolony

Do té doby mají tito lidé povinnost nosit ochranné prostředky dýchacích cest a omezený je také jejich volný pohyb až na výjimky, jako jsou cesta do zaměstnání, cesty nezbytně nutné k zajištění základních životních potřeb či péče o děti, doplnění pohonných hmot, cesty do zdravotnických zařízení či například účast na pohřbu.

„Neplatí ale, že by osoby vracející se ze Španělska nemohly využívat hromadnou dopravu a taxi službu. V případě neabsolvování testu bude dotyčný muset podstoupit 14denní karanténu,“ dodává ministerstvo.

Výjimku z tohoto opatření budou mít ti, kteří do ČR přicestují z autonomního společenství Kanárské ostrovy. Povinnost jít na test nemají také osoby, které ve Španělsku pobývaly dobu kratší než 12 hodin a děti mladší pěti let.

Z evropských zemí hodnotí ministerstvo jako rizikové nadále také Rumunsko. Při cestě z Chorvatska by se lidé, kteří se tam na dovolené účastnili hromadných akcí, měli podle doporučení ministerstva chovat obezřetně, vyhýbat se v Česku hromadným akcím a dodržovat bezpečný odstup od ostatních. Mají sledovat svůj zdravotní stav a v případě příznaků neprodleně telefonicky kontaktovat lékaře-

Přísnější pravidla pro pracovníky z rizikových zemí

Od dnešního dne se zpřísňují také pravidla pro pracovníky z rizikových zemí, po 14 dnech od příjezdu do ČR musejí podstoupit druhý test na covid-19. Ministerstvo jako důvod změny uvádí "poměrně výrazné šíření onemocnění v těchto komunitách".

Bez testu s negativním výsledkem nesmějí do práce. Zároveň ale ministerstvo od 24. srpna uvolňuje podávání žádostí o krátkodobá pracovní víza pro Ukrajince. Zaměstnavatelé v Česku musejí nyní zajišťovat testování u pracovníků z pěti unijních zemí, jde o Belgii, Maltu, Bulharsko, Lucembursko a Španělsko.

Turisté v Chorvatsku
Situace se zhoršuje. Zavřete Chorvatsko, ozývá se stále hlasitěji

Seznam bezpečných zemí, na základě kterých ministerstvo zahraničí aktualizuje Mapu cestovatele s pravidly pro cesty do zahraničí s ohledem na vývoj epidemie koronaviru, ministerstvo zdravotnictví aktualizuje jednou týdně v pátek. Při některých z minulých aktualizací ministerstvo upozorňovalo na vyšší míru rizika v některých evropských zemích, dnešní tisková zpráva takovéto varování neobsahuje.