V sobotu zde byla otevřena nová naučná stezka. V údolí Olešenského potoka a v délce zhruba půldruhého kilometru.

„Nádherný kout na severu Rokycanska je ideální příležitostí k zajímavé vycházce. Na trase je umístěno deset panelů o zdejších přírodních krásách. Potok lze přejít bosou nohou a lze si sednout na lavičku kvůli pozorování ptactva, osídlujícího patnáct nově vyvěšených budek," zdůraznil starosta Němčovic Karel Ferschmann. Právě pod tento úřad Olešná patří.

Vznik stezky podpořil krajský úřad, ochránci přírody z radnické organizace a významný podíl má společnost Net4Gas. „Už deset let realizujeme program Blíž přírodě. Obnáší 76 obdobných projektů jako je ten dnešní. V Plzeňském kraji jde o sedmou stezku," upozornila za firmu Zuzana Kučerová.

Početní návštěvníci oficiálního zprovoznění se vzápětí vydali s autorem trasy Adamem Haunerem na výšlap. Stezka začíná hned pod vesničkou a kopíruje tok říčky až do Berounky. Zařezává se do vrstev černých břidlic a vytváří až šedesát metrů hluboké zalesněné údolí.

Je prakticky nepřístupné pro lesní techniku, což má za následek přítomnost mrtvého dřeva. Kmeny jsou porostlé lišejníky, mechem i houbami, takže poskytují prostor množství živočichů. Jmenujme mloka skvrnitého, kuňku, slepýše nebo výra.

Ke konci lesní cesta navazuje na červeně značenou turistickou trasu z Chrástu do Liblína.