Slavnostní otevření stezky se podle starosty Liptálu Milana Dani událo koncem letošního srpna. „Začali jsme na podzim 2016 výstavbou obecního sadu. Tak vzniklo třetí zastavení s názvem Sad Františka Plachého. Letos během Liptálských slavností jsme otevřeli stezku celou, celkem se třemi zastávkami,“ přiblížil Daňa.

Každá ze zastavení je věnovaná životu člověka, který v Liptále působil pětadvacet let. „František Plachý byl člověk, který založil v Liptále Sbor dobrovolných hasičů, založil liptálský Sokol a byl také řídícím v místní škole. Proto má stezka tři zastavení,“ vysvětlil Milan Daňa. První je u zrekonstruované historické hasičské zbrojnice, druhé zastavení je na Helštýně nad fotbalovým hřištěm a poslední v ovocném sadu.

O možném rozšíření stezky v budoucnu uvažují zastupitelé Liptálu už teď. „Vzhledem k tomu, že se jedná o skutečně významnou osobnost naší vesnice, vznikne asi ještě čtvrté zastavení. To bude souviset s rekonstrukcí historických sklepů,“ nastínil starosta Daňa.

Naučnou stezku si v Liptále budovali sami obyvatelé. „Například zvoničku a ukazatelé u ní postavil na vlastní náklady místní Jan Mrnuštík. Nejen jemu patří velký dík za vznik naší zajímavé turistické atrakce,“ uzavřel Milan Daňa.

František Plachý*12. 3. 1880 Brno +7. 12. 1929 Vsetín

František Plachý byl významný veřejný činitel v Liptále v letech 1904 až 1929. Spolupůsobil při založení tělocvičné jednoty Sokol v roce 1921, kde byl zvolen starostou. Liptálská pobočka Sokola nebyla jen sportovně zaměřená, nacvičovala i divadlo, které ochotníci s velkým úspěchem hráli v Liptále i okolních obcích. František Plachý také velkou měrou přispěl k založení dobrovolného sboru hasičů v Liptále v roce 1905. Po mnoho let pracoval v župním výboru jako náměstek starosty a místopředseda samaritánského sboru. Byl také kronikářem obce a rád fotografoval. Díky němu je podoba Liptálu z dvacátých let zachovaná na fotografiích dodnes. František Plachý předčasně skonal ve věku 49 let při epidemii tyfu. Jeho rakev vezli na pohřebním voze ze Vsetína až do Liptálu. Provázela ji čestná stráž s pochodněmi, na tři sta hasičů ve stejnokrojích, zástupci sousedních hasičských žup a Moravské zemské jednoty, sokolstvo, učitelé a zástupy spoluobčanů včetně dětí.