Stezka Markomanů zve turisty do jedné z nejvýznamnějších lokalit z doby římské v České republice, do středočeského Dobřichova, který je zároveň jedním z nejvýznamnějších archeologických nalezišť.

Čím si to tato obec zasloužila? V těchto místech žili tajemní Markomané, germánský kmen, který z našich zemí nejspíš vytlačil Kelty, aby o pár set let z naší kotliny odešel, aniž by se setkal s první migrační vlnou Slovanů. Kmen, který se pravidelně utkával s legiemi Římské říše.

Trasa vybudovaná v roce 2014 seznámí návštěvníky interaktivní formou s historií a přírodními památkami území. Je napojená na stávající cyklotrasu a také na turistickou stezku. Návštěvníkům nabízí Markomanská stezka osm míst k zastavení. Turisté cestou potkávají naučné informační tabule, ale také ožívající historii v podobě názorných ukázek a zhmotněných historických obrazů z doby dávno minulé.

Na tabulích mezi texty příchozí naleznou i QR kódy, přes které se dostanou na podpůrný web, kde jsou další informace, fotografie i videa, jak na zdejší Pičhoře prováděl vykopávky profesor Josef Ladislav Píč.

Cesta je navržená tak, aby zaujala nejen zájemce o historii cennými fakty, ale také nabídne místa pro hry dětí a odpočinek příchozích. Je značená kamennými patníky, které jsou metr vysoké, s reliéfem pocházejícím z jedné z nádob, která byla nalezená v těchto místech. Jedná se o tzv. Pičhorské menády, ženské uctívačky boha Dionýsa, boha vína, vinařství a hlavně nespoutaného veselí. Celá stezka je ve velké míře z přírodních materiálů s preferencí těch místních.

Vždy jednou do roka stezka ožije připraveným programem, který přiblíží život Markomanů. Například rekonstrukci germánského uctívání předků či pohřbu markomanského válečníka.

1. STANOVIŠTĚ
Poprvé se zastavíte na návsi u morového kříže. Právě zde je umístěná infotabule, která turisty seznámí s obsahem stezky a jejím vznikem. Vše ve třech jazykových mutacích.

2. STANOVIŠTĚ
Další zastavení je u Kostela Nejsvětější Trojice, který pochází z 1. poloviny 13. století. Na upomínku zrekvírovaných zvonů kostela tu stojí zvonice se zvonem na dřevěné konstrukci.

3. STANOVIŠTĚ
Následující stanoviště přivede zájemce o historii k litinovému pomníku Františka Klecanského. Seznámí vás s chráněnými rostlinami z blízkého okolí.

4. STANOVIŠTĚ
Čtvrté zastavení je umístěné na jižním okraji obce na rozcestí u hřbitova. Toto zastavení je věnované Sládkově stráni, kde rostou vzácné a chráněné rostliny. Turisté se tu dozvědí jak o flóře, tak fauně, která se zde vyskytuje.

5. A 6. STANOVIŠTĚ
Další dvě stanoviště jsou již na hoře Pičhora. Jde o místně evropsky ojediněle významné naleziště hrobů z mladší doby římské. Právě na tomto místě je vybudované funkční žároviště, žárový hrob usazený do země s průhledem do jeho vnitřní části a také tu stojí dřevěná socha markomanského bojovníka v životní velikosti.

7. STANOVIŠTĚ
Sedmé stanoviště poskytuje příchozím vyhlídku do okolí včetně dřevěné orientační mapy. Místo je určené k odpočinku, samozřejmostí je stojan na kola. V tomto místě turisté narazí také na druhý audio přehrávač, který je seznámí s významnými a orientačními body v okolí. Jde například o zámek v Radimi, kouřimský skanzen, ale také za příznivého počasí viditelnou Sněžku v Krkonoších.

8. STANOVIŠTĚ
Osmé a poslední stanoviště je kompletně věnované životu Markomanů. Hlavní dominantou je model markomanského obydlí zhotoveného z přírodních materiálů. Jsou tu instalovány dvě sochy koní, markomanského historického v porovnání se současným. Pro děti tu jsou herní prvky. Informační tabule pojednává o denních rituálech a způsobu života Markomanů. Návštěvníky zároveň směruje k dalším zajímavostem v okolí.

Jak se tam dostanete: po dálnici D11, z exitu 35 sjet na E329 do Peček a Dobřichov.
Parkování: Je možné u místní pivnice či u hřbitova.
Info o stezce: Stezka o délce 1,5 km je přístupná během celého roku bez omezení. Začíná na návsi v Dobřichově u schodiště vedoucího ke kostelu a je vedena po zelené turistické značce PečkyKouřim, končí u posledního zastavení s germánskou chatou.

TIP Deníku: Navštivte blízký zámek Radim