Rozprostírá se mezi obcemi Velká Bíteš, Lesní Hluboké a Domašov na jižní Moravě, kousek od Brna. Právě tudy vede dálnice D1 a kritický je především její 168. kilometr. Na něm dochází podle statistik k vyššímu počtu dopravních nehod a přitom se podle odborníků jedná o rovný a přehledný úsek. Tyto nehody podle některých účastníků a svědků provázejí tajemné a záhadné jevy. Objevuje se tu prý postava v bílých šatech. Místní lidé tato tvrzení ale odmítají a označují za nesmysly, a to ačkoli jsou patřičně hrdí na legendu, která je s místem spjatá.

Lokalita dostala název podle devíti dřevěných křížů, podle pověsti vztyčených na místě, kde v roce 1540 údajně došlo k masakru svatebního průvodu. Odkazují na legendu, podle které zhrzený milenec po zjištění, že si jeho vyvolená bere někoho jiného, zaútočil na svatební průvod. Dívku chtěl unést, jeho pomocník ji ale zabil. Při masakru přišli o život všichni svatebčané.

V roce 1539 putoval lesní cestou, na které stojí nyní devět křížů, koňský handlíř z Uher do Čech. Cestou se mu udělalo nevolno a zůstal ležet na zemi. Jel kolem sedlák z Hlubokého, a když viděl člověka ležet na zemi, naložil ho na vůz a dopravil domů. Tento sedlák měl velmi hezkou dceru, která ho ošetřovala a po uzdravení se handlíři zalíbila.

Sedlák si toho všiml a chtěl se tohoto muže zbavit. Bylo však pozdě, neboť tito dva si již slíbili věrnost. Handlíř pravil, že na rok odchází do světa vydělat si nějaké peníze a za rok že si pro dívku přijde a pojme ji za manželku. A dívka slíbila, že počká. Jenže přání rodičů bylo jiné a rozhodli, že se vdá za bohatšího ženicha. Když se to handlíř dozvěděl, rozhodl se pomstít. Najal si pomocníka a opatřil střelnou zbraň, vybral nejvhodnější místo k tomuto činu, tam co stojí nyní devět křížů, a tam přepadli svatebčany. Handlíř řekl pomocníkovi, aby nevěstu nezabíjel, ten však nedbal a také ji zamordoval. Když viděl handlíř nevěstu mrtvou, zastřelil pomocníka a potom sebe.

Nevěsta leží uprostřed, vrah pod uhnívajícím křížem

Podle legendy bylo všech devět mrtvých pochováno právě na místě, kde nyní stojí devět křížů. Nevěsta leží uprostřed a po stranách jsou oba ženiši. Kříž levý často uhnívá a musí být obnovován. Pověst praví, že je to kvůli tomu, že na tomto místě leží vrah.

V roce 2012 místo prozkoumali archeologové ze společnosti Archaia spolu s vědci z Masarykovy univerzity. Ti na místě nenalezli žádné lidské ostatky, které by mohly tento příběh podporovat. Podle vzpomínek Vladimíra Ryšánka, starosty Lesního Hlubokého, došlo k jejich vyzvednutí již v šedesátých letech 20. století při obnově shnilých křížů.

„Neustále se diskutuje o pravdivosti události u devíti křížů. Vzpomínám si, bylo to tak někdy kolem roku 1965–70, kdy při ukládání elektrického kabelu byly nalezeny v těchto místech nějaké lidské kosti, spíše drobné pozůstatky. I když to nelze samozřejmě tvrdit 100procentně, neznáme původ kostí, přesto si dovolujeme tvrdit, že událost má reálný základ, o čemž my nepochybujeme,“ píše starosta na webu obce.

Kříže jsou vyrobeny ze dřeva, takže se na nich podepisuje zub času a je třeba je pravidelně obnovovat. Momentálně nejsou v nejlepším stavu, tři dokonce uhnily a leží na zemi. Mělo by se to však brzy změnit. „Stávající kříže na místě stojí od roku 1985. Už přes dva roky máme připravené nové, které byly loni vysvěcené při pouti. Vzhledem k tomu, že kříže se nacházejí na pozemku benediktinů, bude tato výměna provedena v jejich režii,“ uvedl starosta Vladimír Ryšánek. Doplnil, že kříže po usazení vydrží desítky let, protože se upraví jejich uchycení. Tesaři na ně použili dřevo z místních lesů. Jsou vyrobené z modřínů, které popadaly při vichřici v roce 2016.