Náhled na hotel Internacionál se v průběhu let změnil o 180 stupňů. Kdysi vysmívaná a opovrhovaná stavba inspirovaná moskevskými mrakodrapy, vysotkami, jejichž vzory jsou zase newyorské mrakodrapy, byla v roce 2000 vyhlášena národní památkou.

„Je pozoruhodné, že si všemocný Čepička pro umístění hotelu nevybral místo, kde by vynikl jako dominanta," podivuje se architekt Petr Krejčí, který mne spolu s manažerem hotelu Lukášem Kučerou provázel.

Původně jen pro poradce a prominenty

Je dobré si uvědomit, za jakých okolností stavba v letech 1952 až 1954 vznikala. Měla sloužit jako neveřejný luxusní hotel pro sovětské poradce a komunistické prominenty. Jeho duchovního otce, generála Čepičku, proto neomezovaly ani finance, ani žádné jiné překážky. Levných kvalifikovaných pracovních sil byl nadbytek (stavěli ho vojáci z pomocných technických praporů), ceny materiálu zanedbatelné. Přesto, nebo právě proto, byl hotel nejdražší československou stavbou své doby. Velkorysost a ideologické hledisko se odráží nejenom v exteriéru stavby, ale i v interiéru, který je vyzdobený mnoha uměleckými díly.

Umělecká hodnota některých z nich je dodnes aktuální, byť jsou době svého vzniku, a zejména zadáním zakázky, poplatné. Pro jejich styl, socialistický realismus, mu lidé přezdívali, a dodnes je nazýván, Sorela.

Projekt hotelu vznikal v utajení

Návštěvníka hotelu dodnes udivuje nejen prostorový luxus, ale i použité materiály a dokonalá práce uměleckých řemesel a ochota tehdejšího režimu to vše financovat. Alespoň jeden detail jako příklad. V jisté části hotelu jsou mříže vzduchotechniky ozdobené rostlinným motivem a podle nich byl utkán i vzor původního koberce. Ke cti slouží fakt, že při celkové rekonstrukci pod vedením architekta Šourka v letech 1996 až 1997 byla vyrobena i jeho replika.

Hotel je dílem architektů Jeřábka, Brzáka a Trmače. Projekt vznikal v utajení ve Vojenském projektovém ústavu. „Podíleli se na něm ovšem i tehdy zavření projektanti z tak zvaného Basoprojektu. Ti ovšem uváděni nejsou," upozornil Krejčí.

Výsledkem je tříkřídlá budova s centrální 16patrovou budovou vysokou 88 metrů měřeno až po hvězdu na špici. „Kapacita hotelu činí 254 pokojů a 498 lůžek," uvedl Lukáš Kučera. „Tuzemští návštěvníci využívají pobytu hotelu k tomu, aby se dozvěděli, jak vypadá zevnitř budova, kolem které tak často jezdí, ale nikdy se do ní nedostali. Pro zahraniční návštěvníky z východních zemí hotel velkým překvapením není, ale cizinci ze západních zemí jsou nadšeni. Zejména hned po vstupu při pohledu na Čepičkovo impozantní schodiště," uvedl Kučera, který si na vytíženost hotelu prý stěžovat nemůže. „Paradoxně se tu ale neubytovávají turisté z Ruska. Ti bohatí volí drahé hotely v centru, ti chudší zase hotely na předměstí," uvedl.

Hotel plný uměleckých děl

Mezi hodnotná umělecká díla, jimiž je hotel vyzdobený, patří tapisérie. Autorem jedné z nich, nazvané Praha, je Cyril Bouda. Pohled na hlavní město realisticky zobrazuje jeho dobový stav včetně Stalinova pomníku, který je umístěn v centru. Jeho další dílo, Dary naší země, je vyvěšeno v salonku.

V hotelu dále uvidíme sgrafiti od Josefa Nováka a S. Ulmana, nad vchody reliéfy L. a I. Kodymových a S. Hajerové, ve věži pak mozaiku podle kresby Maxe Švabinského, kované práce J. Nušla, vitráže B. Hejleka, skleněné reliéfy od J. Zahradníkové-Brychtové a další.

Na stěnách veřejných hotelových prostor jsou rozvěšeny obrazy s motivy české krajiny. „Jsou to zřejmě díla čerstvých absolventů akademie, která od nich při zařizování investoři koupili. Jména jejich autorů už dnes asi nikomu nic neříkají," uvedl Krejčí. Umělecká výzdoba byla podle něj tehdy zřejmě dobře honorovaná, ale nikdo se jí nechlubil.

Hotel Internacionál, dnes patří hotelové skupině Crowne Plaza, je prvním velkým kolektivním dílem umělců socialistické éry. „Byl to po předválečném stavu architektury jistě krok vzad. Jen obložení některých stěn travertinem je vzpomínkou na funkcionalismus," uvedl architekt Krejčí. „To pozitivní, co dodnes zůstává, je vysoká kvalita zpracování. Hotel dobře ilustruje dobu svého vzniku," uzavřel své dojmy z prohlídky.