Testery policistů na přítomnost drog vyhodnocují sliny. Což samozřejmě například po vykouření marihuany zobrazí pozitivní výsledek. Může ale nastat situace, že v rozboru krve se to neprojeví, protože množství účinné látky THC bylo velmi nízké.

Marihuana patří spolu s pervitinem k drogám, které narkomani užívají nejčastěji

A z těla nevyprchají tak rychle jako třeba alkohol.

Doba, po kterou se v organizmu drží, se nedá určit přesně. Záleží na řadě faktorů, například intenzitě užívání, tedy délce a pravidelnosti, pak také na síle užívané látky a celkovém zdraví, věku, váze testovaného a dalších okolnostech.

Nicméně v případě pervitinu se orientačně uvádí délka jeho přítomnosti v těle od jednoho do tří dnů. Při testech z vlasů je to 90 dnů. 

Do jaké míry je při pozitivním výsledku zohledněný tento fakt, to už totiž policie neřeší. Obecně platí, že v případě pozitivního testu ze slin se řidič vždy musí podrobit odběru biologického materiálu, tedy krve a moči, v nemocnici. Ať se dozná, či nikoliv.

Tento materiál je pak odesílán na Ústav soudního lékařství. Následný rozbor už je v režii správního orgánu.