Z Labské Stráně se vydáme jeden kilometr po červené značce na vyhlídkovou plošinu Belveder, vybudovanou počátkem 18. století. Z Belvederu, který sloužil v minulosti k hudebním produkcím, se skýtá nádherný pohled na skalní masivy na obou březích Labe a na starobylou obec Dolní Žleb. Je zde možnost občerstvení v hotelu Belveder s restaurací.

Z Belvederu se vydáme po červené značce tzv. Knížecí cestou, která dříve sloužila jako cesta pro kočáry, spojující přímou čarou Belveder 
s loveckým zámečkem Clary-Aldringenů v Bynovci.

Dále jdeme borovými lesy stále po červené značce až 
k odbočce na Růžovou vyhlídku na Růžovém hřebeni, odkud se otevírá nádherný pohled na panorama kaňonu Labe v pozadí se stolovými horami Děčínský Sněžník 
a Grosser Zschirnstein.

Pokračujeme dále po Růžovém hřebeni a čeká nás ještě jedna obdobná vyhlídka do Labského kaňonu  
a v závěru mírný výstup na Kvádrberk (Stoličnou horu) s historickými altány a s výhledem na Děčín a České středohoří.

Z Kvádrberku sestoupíme přímo do Děčína k zastávce MHD u nemocnice na horním okraji Děčína.

Příběh Jeptišky 
a Mnicha

Obec Dolní Žleb je poslední obcí na levém břehu Labe 
u hranic se Saskem, obklopená skalními masivy. Nad obcí se naproti sobě tyčí dvě výrazné skály – na levém břehu skála zvaná Jeptiška, na protějším břehu skála Mnich.

Kdysi to bývali milenci, kteří měli za úkol hlídat dva posvátné ohně hořící na skalách na obou březích Labe. Tyto ohně však neuhlídali a proto na místě zkameněli, navždy od sebe odděleni kaňonem řeky Labe.