Už v Heřmanově Městci, odkud na trasu vyjíždíme, je k vidění spousta památek. V Havlíčkově ulici rozhodně stojí za návštěvu jeden z nejzachovalejších a nejstarších židovských hřbitovů v republice. Řady opravených náhrobků (je jich 1077) působí uklidňujícím dojmem. Na konci Havlíčkovy ulice nás zve k návštěvě Židovská synagoga a Gallery Cyrany.

Sbírku Horákovi věnovali městu

Galerie je umístěna v bývalé židovské škole a je v ní umístěna stálá výstava obrazů, plastik, reliéfů a koláží známých českých umělců, jejichž život je nebo byl spojen s Východními Čechami.

Umělecká díla celý život sbíral pan Josef Horák z Pardubic se svojí manželkou Emou. Po smrti jejich jediného syna Oty se rozhodli věnovat celou sbírku ještě za svého života městu za podmínky, že bude vystavena veřejnosti.

Dnes se tak můžeme těšit z nádherných obrazů malířů Fr. Kupky, Boh. Kubišty, Jindřicha Štyrského a dalších významných evropských umělců. Vzácná díla si v klidu ukládáme do paměti ve vedlejší synagoze. Různé výstavy probíhají také v opraveném židovském dvojdomku, sousedícím s galerií.

Dominantou města je kostel sv. Bartoloměje na náměstí Míru, blízký pozdně barokní zámek je od r. 1952 účelově využit je zde Domov důchodců. Na samotný výlet se z města vydáváme jihozápadním směrem okolo kempu Konopáč. Přes Vyžice a Slavkovice dorazíme k turistickému rozcestí Březinka, odkud se po modré turistické značce zajedeme podívat k 1,5 km vzdálené zemljance.

Dnes zde však najdeme pouze obelisk z r. 1985, protože Němci tuto skrýš partyzánů v roce 1944 zničili. Vrátíme se zpět k turistické značce Březinka a po modré dále pokračujeme do Licoměřic, kde nás čeká soukromá rozhledna Jaroslavy a Josefa Bohuňkových, která je přístupná po celý rok. Po krátkém odpočinku jedeme přes Žlebské Chvalovice na Berlovu vápenku v Závratci.

Z bývalé vápenky bylo vybudováno muzeum vápenictví. Dříve byl vápenec do Závratce dopravován přes kopec z Prachovic 5 kilometrů dlouhou lanovkou v koších.

Přes Třemošnici a Hedvikov míříme nejdříve do Pekla u Hedvikova a pekelským údolím okolo Zlatého potoka pak do Pekla u Kraskova. Je tu příjemná hospůdka.

Pak nás čeká peklo v podobě vedra a táhlého stoupání do Prachovic a Kostelce u Heřmanova Městce teprve čeká. Do Heřmaňáku však zase frčíme z kopce několik kilometrů.

Navržená trasa:
Heřmanův Městec - Vyžice - Slavkovice - Pod Skálou - Zemljanka - Licoměřice - Žlebské Chvalovice - Lhůty - Berlova vápenka v Závratci - Třemošnice - Hedvikov - Peklo - Starý Dvůr - Prachovice - Kostelec u Heřmanova Městce - Heřmanův Městec (trasa je dlouhá 40 km).

Eva Dufková, Dana Langrová