Menhir u Klobouk

Kde: Klobouky
Vstupné (základní/ snížené): zdarma
Proč právě sem: Největší menhir v České republice lidé najdou u Klobouk ve středních Čechách. Tyčí se do výšky tří a půl metru. Kámen pravděpodobně vztyčili Keltové. Domněnku podporuje fakt, že při pozorování východu slunce od menhiru 30. dubna a 13. srpna se sluneční kotouč vynoří přímo za horou Řípem. Tedy v dny, na které připadají významné keltské svátky Beltine a Lugnasad. V okolí Klobouk archeologové nalezli také keltské hroby s keramikou a bronzovými zbraněmi.

Keltský archeoskanzen Jivjany

Kde: Jivjany
Vstupné (základní/ snížené): dobrovolné
Proč právě sem: Keltský archeoskanzen v Jivjanech každoročně zve návštěvníky na festivaly konané u příležitostí významných keltských svátků, jako je například Beltine. Lidé si při nich vyzkouší hrnčířské řemeslo, mletí mouky na ručním mlýnku nebo ruční soustruh. Návštěvníci v keltské vesnici uvidí panský dům, sýpku, hrnčírnu a další keltské budovy. Skanzen vybudovali keltští nadšenci ze spolku Vousův kmen. Skanzen je volně přístupný, individuální prohlídku si lidé domluví telefonicky.

Naučná stezka Markomanů

Kde: Dobřichov
Vstupné (základní/snížené): zdarma
Proč právě sem: Kopiii germánské svatyně se spalovací hranicí a dřevěnou sochu germánského válečníka uvidí návštěvníci, kteří se vydají po naučné stezce Markomanů. Na jedenapůlkilometrové trase se lidé seznámí s historií regionu z naučných panelů, z nichž dva jsou opatřeny zvukovou nahrávkou. Hlavní část stezky vede na kopec Pičhora.  Archeologové na ní našli žárové pohřebiště z prvního století n. l., kde byli pravděpodobně pochováni válečníci z družiny germánského náčelníka Marobuda.

Východočeské muzeum v Pardubicích

Kde: Pardubice
Vstupné (základní/snížené): 50 Kč/25 Kč
Proč právě sem: Archeologická expozice provede návštěvníky Pardubickem od pravěku až po raný středověk, kdy na našem území žily germánské kmeny Markomanů a Kvádů. Lidé se mohou těšit především na videoprezentace germánských, keltských a slovanských oděvů té doby. Dále uvidí spony z doby laténské a římské. Součástí výstavy je i hmatová stezka, při níž se zrakově postižení i ostatní návštěvníci vydají po hmatu na cestu proti proudu času. Osahají si repliky nádob, spon a nástrojů.

Keltský archeoskanzen Země Keltů

Kde: Nasavrky
Vstupné (základní/snížené): 50 Kč/35 Kč
Proč právě sem: Keltské oppidum se vším všudy, kde na návštěvníky dýchne období mladší doby železné. Dům kováře, polozemnice a dílna kameníka. To vše lidé uvidí v keltském archeoskanzenu, který vybudovali historičtí nadšenci ze spolku Boii ve spolupráci s archeology. Po zakoupení vstupenky návštěvníci mohou zůstat ve skanzenu tak dlouho, jak uznají za vhodné. Také si osahají označené předměty. S nimi si pak vyzkouší stará řemesla nebo sportovní disciplíny Keltů.

Pochodový tábor Římské armády

Kde: Brno
Vstupné (základní/snížené): zdarma
Proč právě sem: Archeologové minulý rok objevili v brněnské Vojtově ulici pozůstatky římského tábora, který si římští vojácipostavili během markomanských válek někdy mezi lety 172 až 180 n. l. Šlo o typ opevněného tábora, jaký legionáři stavěli při přesunech. Tento měl podle archeologů po kratší dobu střežit přechod přes řeku Svratku. Boje s germánskými kmeny Markomanů a Kvádů tehdy vedl slavný císař Marcus Aurelius. V roce 180 ale zemřel a jeho nástupce Commodus válku ukončil.

Germáni před branami Římské říše

Kde: Pasohlávky
Vstupné (základní/snížené): zdarma
Proč právě sem: Archeologický výzkum v okolí Pasohlávek odkryl pozůstatky hrobů, které dokládají zdejší germánské osídlení. Po jeho stopách se mohou návštěvníci vydat po naučné stezce Germáni před branami Římské říše. Celkem osm zastavení zájemcům představí život Germánů v Podpálaví. Trasa navazuje na druhou naučnou stezku s názvem Brána do Římské říše. Vypráví příběh legionářů z tábora u Mušova, který je nejvýznamnějším římským táborem na území České republiky.

Výstava Římané a Germáni v kraji pod Pálavou

Kde: Mikulov
Vstupné (základní/ snížené): 50 Kč/25 Kč
Proč právě sem: Stálá expozice Římané a Germáni v kraji pod Pálavou láká návštěvníky do sklepení pod zámkem Mikulovme. Lidé se mohou těšit na rekonstrukce dvou germánských hrobů s nálezy z mikulovského pohřebiště. Uvidí germánské zbraně, spony a keramické nádoby. Hlavním lákadlem jsou ale artefakty z hrobky germánského velmože nalezené nedaleko Mušova. Druhá část výstavy se věnuje Římanům a předmětům nalezeným v římském táboře u Pasohlávek.

Archeologický park Carnuntum

Kde: Petronell-Carnuntum (Rakousko)
Vstupné (základní/snížené): 12 €/6 €, 310 Kč/ 155 Kč
Proč právě sem: Zrekonstruovanou římskou villu, lázně nebo měšťanský dům uvidí návštěvníci skanzenu Carnuntum v Rakousku, zhruba sto kilometrů od hranic. Pokud se vydají asi kilometr na jih od skanzenu, narazí na zachovalý amfiteátr, kde cvičili římští legionáři a zápasili gladiátoři. V amfiteátru byl pravděpodobně jmenován císařem Septimius Severus. Římské město Carnuntus leželo na Dunaji a bylo součástí římského opevnění proti barbarům – slavné Limes Romanus.

Římský nápis na Trenčínské skále

Kde: Trenčín
Vstupné (základní/snížené): zdarma
Proč právě sem: Nápis na trenčínské skále je dokladem přítomnosti římských vojsk ve střední Evropě. Zároveň je to jedno z nejsevernějších míst, kam římská vojska pronikla během markomanských válek. Nápis na trenčínské skále hlásá vítězství 855 legionářů nad barbary. Aby se lidé mohli na doklad římského triumfu podívat, musí navštívit hotel Elizabeth pod Trenčínským hradem. V jednom speciálně vyčleněném pokoji návštěvníci nápis uvidí přes prosklenou vitrínu.

Lucie Kohoutková a Ladislav Zouhar