Loňská turistická sezona na Státním hradu a zámku v Horšovském Týně skončila již dávno, poslední návštěvníci však do památky zavítali ještě těsně před koncem roku na speciální vánoční prohlídky. Zámek proto nyní bilancuje celý uplynulý rok.

Šlo o povedený ročník, během kterého navštívilo zámek přes dvacet tisíc lidí, což je o přibližně 1500 lidí více než v roce 2015.

Znamená to, že zájem o prohlídky samotného zámku byl velký, protože se návštěvnost zvedla i navzdory neúspěšné letní výstavě. Dřívější výstava kostýmů z filmové Popelky přilákala kolem 13 tisíc návštěvníků, S čerty nejsou žerty sedm tisíc, na loňskou výstavu kostýmů a rekvizit ze tří filmů o Karlu IV. (na snímku) však přišlo jen 1040 lidí.

„V uplynulém roce prostě bylo úplně 'překarlováno',“ říká kastelán hradu a zámku Jan Rosendorfský. „Výstavy o Karlu IV. byly všude možně a i když ta naše byla trochu odlišná od těch ostatních, turisté prostě už o Karlu IV. nechtěli ani slyšet,“ dodal. Zajímavostí je, že návštěvníci si mohli poprvé prohlédnout „v barvě' i kostýmy ze známého filmu Slasti otce vlasti – ten byl totiž natočen černobíle.

„Poprvé jsme vyzkoušeli Divadlo na nádvoří. O pohádky zde hrané se nám postaralo Divadlo Pohádka z Prahy. Vzhledem k tomu, že Divadlo na nádvoří bylo úspěšné – přišlo na něj téměř 500 lidí – rozhodli jsme akci zopakovat i v letošním roce a samozřejmě s novými pohádkami,“ uvedl správce depozitáře Radim Žáček.

Divadelní představení se konala také na zámecké půdě, kterou se podařilo proměnit v komorní divadelní klub – přišlo přes sto diváků a na divadlo na půdě se mohou těšit i letos.

K tradičně nejnavštěvovanějším patřily noční prohlídky s kastelánem Janem Rosendorfským. Tentokrát do zámeckých knihoven nahlédlo téměř 300 lidí.

Hradní sklepení je otevíráno pouze ojediněle během roku, ale pokaždé má úspěch. Návštěvníci procházejí sklepy 7 metrů pod zemí pouze se svíčkou v ruce. I přes omezený přístup se do sklepů v letošním roce podívalo téměř 100 osob.

Nechyběly ani Zpětohledy – hrané kostýmované prohlídky. V letošním roce se věnovaly postavě Viléma staršího Popela z Lobkovic.

Během hodinové prohlídky měli návštěvníci možnost zhlédnout šermířský souboj, mileneckou scénku, rozpravu o čarodějnických procesech a umělcovu rozpravu s múzou, to vše ve verši. Celkem Zpětohledy zhlédlo 244 lidí.

Hlavni listopadovou kulturní akcí na zámku byl filmový festival Juniorfest, v prosinci se konal koncert základní umělecké školy. Počet jeho návštěvníků letos stoupl na 182.

Tradiční vánoční prohlídky, během kterých byl zámek nazdobený tak, jak se dochovalo v popisech z dob Trauttmansdorfských, navštívilo celkem 568 osob.