Expozice se otevře v západním křídle objektu, které loni zrekonstruovalo město Votice. Její vznik podpořilo částkou přes 455 tisíc korun také Ministerstvo pro místní rozvoj. „Zbylou částku do celkových 911 tisíc korun hradil rozpočet města,“ potvrdil starosta Jiří Slavík.

Muzejnictví má ve Voticích tradici dlouhou 94 let. V roce 1948 však bylo z rozhodnutí městské rady zrušeno a všechny cenné exponáty zmizely. „Na tradici navázal Vlastivědný klub Votice (VKV), původně vlastivědný kroužek, až v roce 1982,“ připomněl předseda Antonín Holubovský s tím, že příprava muzea představovala pro členy klubu rok intenzivní práce.

Konzultace s odborníky

Prostory mají 250 metrů čtverečních a jsou rozdělené do částí. „Při přípravě jednotlivých expozic bylo nutné zohlednit povahu sbírek v depozitáři klubu. Menší část vystavených exponátů pochází ze soukromých sbírek. Spolupracovali a konzultovali jsme podobu některých částí muzea také s odborníky – muzejníky, archeology a archiváři,“ dodal jednatel VKV Václav Šustr.

Co lze v muzeu najít
Chodba muzea je využita z části jako obrazová galerie regionálních umělců a jsou zde umístěny čtvery zrestaurované věžní hodiny z Popovic (kolem roku 1670), Jankova (1708) a Votic (kolem roku 1750 a z roku 1894). Další část chodby je plánována jako výměnná expozice – první výstava je věnována židovské komunitě, protektorátu, 2. sv. válce a odboji na Voticku.

V první z místností najdou návštěvníci poučení o historii města v listinách a kronikách, některými kopiemi budou moci i zalistovat. Zajímavá je také sbírka mincí, nalezených za pomoci detektoru kovů. Geologická expozice seznamuje s horninami na Voticku a jejich využitím. V expozici věnované pravěku a starověku si lze prohlédnout 4.–5. tisíc let staré sekeromlaty, sbírku středověkých nálezů nebo modely tvrzí v Martinicích a v Koutech.

Vystavená je 300 let stará zrekonstruovaná plastika sv. Jana Nepomuckého, umístěná původně ve sloupu na dnešním Komenského náměstí ve Voticích, stuhy k praporům neustupovských spolků nebo torzo votického loutkového divadla. Muzeum se věnuje také Voticku jako zemědělskému a řemeslnému kraji. Vystaven je soubor máselnic, zemědělského náčiní, ale i výrobků a nástrojů kovářů, tesařů, kolářů, vývěsní štíty votických živnostníků nebo cechovní korouhev z roku 1858.

Klášter sv. Františka z Assisi
Klášterní 1, Votice
Otevírací doba: Út–Ne: 10–12, 13–17 h.