Ve dnech 4. a 5. července se na poutním místě Velehrad ve Zlínském kraji uskuteční naše největší duchovní akce, již 19. ročník Dnů lidí dobré vůle. Jedinečné místo s neopakovatelnou atmosférou je ryzím duchovním, náboženským i kulturním dědictvím našeho národa.

Cyrilometodějská pouť odstartuje ve středu již v deset hodin ráno.

Nezapomínáme na děti

Dychtivé poutníky i jejich děti čekají po oba dny hry a soutěže. Bohatý kulturní program přinese dětská představení, vernisáže, interaktivní workshopy, výstavy nebo přednášky. Zapojit se můžete do fotografického či cestovatelského klání či podílet se záchraně životní prostředí v nedalekém Archeoskanzenu Modrá.

Archeoskanzen ModráVelkomoravské opevněné sídliště středního Pomoraví s expozicí sladkovodních ryb Živá voda. 
Skanzen nabízí naučná představení, programy, pokusné tavby kovů, výroba keramiky, zemědělská výroba i archeologický výzkum
Otevírací doba je od 1. května do 31. října každý všední den od 9.00 do 17.00 hodin.

Zručnější si mohou vyzkoušet ruční přepisování Bible, sportovně nadaní zase předvést své fotbalové či pingpongové dovednosti.

Po náročném dni pak společně zasedneme ve velkolepé bazilice Nanebevzetí Panny Marie a svatého Cyrila a Metoděje ke mši svaté, věnované zdravotně postiženým a pěším poutníkům.

Start této bohoslužby je naplánován na čtvrtou odpoledne.

Benefiční koncert

Středeční program vyvrcholí večerním benefičním koncertem, na němž vystoupí uherskohradišťský rodák Jiří Pavlica a jeho Hradišťan, česká slavice Hana Zagorová, slovenská hvězda Vašo Patejdl a o klasické melodie se postará Filharmonie Bohuslava Martinů ze Zlína.

Oslavy pokračují ve čtvrtek slavnostní poutní mší svatou. Celebrovat ji bude kardinál a arcibiskup pražský Dominik Duka.

Loňská národní pouť přilákala 30 tisíc poutníků nejen z Česka, ale i ze zahraničí. Další tisíce ji sledovaly na České televizi. I letos se tak očekávají přívaly návštěvníků, jež uctí nesmazatelnou stopu věrozvěstů.