Podle nedochovaného Komenského spisu De antiquis Moraviae regibus patřil hrad stojící v katastru nynějšího města k nejstarším na našem území, což ovšem nelze doložit žádnými archeologickými prameny. Báje na místo dnešního zámku lokalizují hrad Marburg (jinak Marobudum), který měl být vystavěn králem Markomanů a v polovině 5. století vypálen hunským králem Attilou. Sídlo měl roku 638 obnovit Sámo pod názvem Samohrad. Na hradě prý údajně zemřel devátý moravský král Hormidor…

Tolik legendy. První doložená písemná zmínka o Meziříčí je z roku 1281, městská práva získalo ale až roku 1408. Hrad i s panstvím často měnil své majitele, a tak se zde vystřídalo mnoho význačných rodů. Meziříčí mělo i hrdelní právo, stávala tu zděná šibenice, dokonce se zachoval katův meč z roku 1656, katovna (v ulici Pod Strání) a popravčí zvon (dnes v muzeu). Město bylo mnohokrát vypáleno a kromě četných povodní řádil ve městě rovněž mor.

Výrazné bylo i židovské osídlení. V 18. století tvořili Židé dokonce třetinu místních obyvatel, i proto se zde narodila řada významných židovských učenců. Židovská obec byla zlikvidována v roce 1942, vyhlazovací tábory přežilo jen sedm lidí.

Památková zóna

Historické centrum města je součástí městské památkové zóny, i přes nepřízeň osudu se dochovala část opevnění s hradební bránou. Vysoce ceněnou budovu bývalého luteránského gymnázia postavili roku 1578 coby sídlo latinské luteránské akademie. Turisty upoutá i překrásná budova radnice.

Na náměstí se nachází kašna z 16. stol. se sochou sv. Floriána a morový sloup se sochou sv. Jana Nepomuckého. Dominantou je ovšem kostel sv. Mikuláše, původně postavený na přelomu 12. a 13. stol. a roku 1679 generálně opravený. Dvaašedesát metrů vysoká věž nese šest zvonů. Raritou jsou ovšem její hodiny pyšnící se největším prosvětleným ciferníkem (s průměrem 420 cm) v ČR a střední Evropě.

V ulici Novosady se nacházejí dvě synagogy. „Stará synagoga“, tedy goticko-renesanční stavba z konce 17. století, sloužila donedávna jako výstavní síň muzea. „Nová synagoga“, stavba architekta Augusta Prokopa z roku 1870, je chráněnou kulturní památkou. Dnes je v ní, bohužel, umístěna tržnice. „Na atikách a nad vchodem jsou citáty z Písma. Na jednom bylo napsáno: ‚Jak milý je tvůj příbytek, Hospodine zástupů´. Dnes ho nahradil nápis ‚Textil, obuv´ a synagoga má automatické dveře na fotobuňku,“ zmínila před čtyřmi lety pro Český rozhlas historička Marie Ripperová, která však ze situace neviní židovskou obec. Ostatně, peníze za pronájem prý zaplatily synagoze novou střechu.

Zámek s nevšední expozicí

Do městské památkové zóny patří i místní zámek, původně románský hrad ze 13. století. K významným majitelům patřili zejména Lacek z Kravař (který hrad na přelomu 14. a 15. století přebudoval), Jan z Lomnice a Alena Meziříčská z Lomnice (hrad přestavěla na renesanční zámek). V 18. století byl u zámku vytvořen rozsáhlý park. Dalšími významnými majiteli zámku byli například Lichtensteinové, Lobkowiczové či Harrachové.

Dnes je v zámku, který je majetkem Podstatzkých-Lichtensteinů, muzeum s několika expozicemi, například s oddělením dálnic. Při pohledu z okna zámku se jeví jako nejzajímavější instalace již zmíněný dálniční skvost, tedy dva souběžné, 425 metrů dlouhé a 76 metrů vysoké ocelové mosty, navržené roku 1971 inženýrem Antonínem Pechalem. Na zámku se nachází i málo známý soubor kubistického nábytku, vyrobený roku 1913 družstvem Artěl pro místního rodáka, matematika a fyzika Františka Závišku.

Unikátní šroubovice

Pro milovníky přírody se v okolí nachází mnoho přírodních krás, jako jsou naučné stezky Balinské či Nesměřské údolí. Zkrátka nepřijdou ani ti, kteří se chtějí pohledem na Velké Meziříčí kochat z výšky. Rozhledna na Fajtově kopci byla sice pro veřejnost otevřena před třemi lety, v tomtéž roce byla také Klubem přátel rozhleden vyhlášena i „Rozhlednou roku“. Připomíná tvar šroubovice DNA a jejími duchovními otci jsou architekti Václav Hlaváček a Jáchym Pešek. Užijete si pohled z výšky 36 metrů a nahoru se dostanete po 175 schodech.

ROZHOVOR

Naše město má co nabídnout

Dagmar Handová Navrátilová vyučuje češtinu a latinu na velkomeziříčském gymnáziu a Pavel Stupka vede Odbor školství a kultury na městském úřadě. Oba se v Meziříčí narodili a na Vysočinu se po vysokoškolských studiích znovu rádi vrátili.

Na co byste nalákali turistu, který ve Velkém Meziříčí nikdy nebyl?
D. Handová Navrátilová: Záleželo by na zaměření návštěvníka. Milovníkovi dějin bych doporučila prohlídku historických pamětihodností. Třeba na zámku v loňském roce zpřístupnili zrestaurované, umělecky cenné, více než 700 let staré fresky, které jsou unikátní v rámci celé České republiky. Milovníky myšlení bych pozvala na filosofický festival pořádaný každoročně v červnu a obdivovatele výšek na věž kostela či místní rozhlednu. Vyznavači přírody mohou pozorovat raky v řece Oslavě v Nesměřském údolí, Zájemci o literaturu si udělají cestu do Tasova za Jakubem Demlem či do Uhřínova za Janem Zahradníčkem.

P. Stupka: Máme díky své poloze mimořádnou dopravní dostupnost individuální i hromadnou dopravou. Každý si umí představit, že jsme téměř na D1 a to 150 od Prahy a 50 od Brna. Když už nás lidé navštíví, tak kromě několika významných památek, jako jsou chrám sv. Mikuláše, zámek nebo židovské město, bych zmínil celkem velký počet restaurací na počet obyvatel, jež by nám mohla závidět i mnohem větší města.

A nějaký váš osobní tip?
D. Handová Navrátilová: Každý by měl ochutnat výborné pivo z místního pivovaru.

P. Stupka: Specialitou je třeba nebývalý počet mostů různého charakteru. Díky své poloze na soutoku řek jsme jich napočítali rovných 42. Na město s 11 tisíci obyvatel je to mimořádné. Dominantou je samozřejmě ten nejvyšší – na dálnici.

Velkomeziříčská tragédie
Vše začalo v neděli 6. května 1945 rozhodnutím ustavit pod vedením odbojáře Jindry Nováčka revoluční národní výbor. Večer ale do města vpadli ustupující Němci a členové národního výboru i další lidé byli gestapem odvlečeni do školní budovy. Druhý den, po krutých výsleších, zatčené naložili a odvezli na okraj města, postříleli a naházeli do řeky. Téhož dne nacisté oběsili na náměstí i samotného Nováčka a v úterý zastřelili i několik dalších obyvatel. Během chvíle tak Meziříčí a okolní vesnice přišly o šest desítek osob. Ve středu 9. května pak přijela do města Rudá armáda. Při zatýkání německých velitelů nastalo druhé dějství masakru. Jednomu z německých důstojníků se podařilo odpálit světlici a Rusové v bombardérech nedaleko – domnívajíce se, že v Meziříčí mají jejich spolubojovníci potíže – vzlétli. Město tak bylo odpoledne bombardováno, čemuž padlo za oběť velké množství civilistů.

CO NAVŠTÍVIT V OKOLÍ

Biblická archa v Černé u Měřína
Po roce 1989, po restituci a prodeji zámku, byla odsvěcena a zrušena i tamější kaple. Kultovní potřeby černických věřících uspokojilo v roce 2006 až vybudování nového svatostánku, opět zasvěceného sv. Antonínu Paduánskému. Dřevěná stavba je dílem architektů Ladislava Kuby a Tomáše Pilaře a tvarem symbolizuje loď – archu – jako jednu z biblických paralel. Svým moderním stylem budí zaslouženou pozornost a pyšní se nominací na evropskou cenu za architekturu „Mies van der Rohe Award 2007“.

Vila Jakuba Demla v Tasově
Vila kněze, básníka, prozaika, publicisty a překladatele Jakuba Demla je jednou z raných prací brněnského architekta Bohuslava Fuchse. Projekt na stavbu vypracoval v roce 1921, kdy mu bylo pouhých šestadvacet let. Vila je přístupná po domluvě, ve vsi se nachází i Demlův literární památník.