Čeští sousedé formulují rozhodnutí jako "částečný zákaz kouření v automobilu", protože je omezeno jen na situaci, kdy je ve voze nezletilý pasažér. Za porušení tohoto ustanovení je stanovena pokuta 100 eur (zhruba 2 550 korun), přičemž pokud bude řidič přistižen opakovaně, bude sankce hned desetkrát vyšší.

Jak však vysvětlují právníci a odborníci rakouského automotoklubu ÖAMT, kolem ustanovení stále existuje dost otazníků. Jak tomu bude, když budou kouřit samotní mladiství? Jak vůbec identifikovat kuřáka? Bude možný postih jen při zadržení policejní hlídkou? Veškeré mezery ve vyhlášce bude v nejbližší době třeba vyplnit.

Odborníci z Ústředního automotoklubu České republiky (ÚAMK) nicméně dodávají, že zákaz je krokem správným směrem. Nejen, že kouření v autě má na přítomné děti mimořádně negativní vliv, v sázce je rovněž i bezpečnost. Hledání a vybírání cigarety z krabičky, zapalování i samotné kouření, při tom všem se řidič zkrátka nemůže dostatečně věnovat řízení. Jen při dálniční rychlosti může ujet i stovky metrů, aniž by sledoval, co se děje na vozovce před ním.

Země, v nichž zákaz vešel v platnost již v minulosti:

Itálie
Jedná se o místo s vůbec nejvyššími postihy. Na Apeninském poloostrově platí zákaz kouření v autě, když v něm cestují těhotné ženy nebo nezletilí. Výše postihu závisí na věku dítěte, přičemž pokud se jedná o děti mladší 12 let nebo těhotné ženy, pokuta se pohybuje v rozmezí 500 až do 5 000 eur (zhruba 12 750 až 127 500 korun). Sankce 250 až 2 500 eur (6 375 až 63 750 korun) se týká situace, kdy jde o děti ve věku od 12 do 17 let.

Francie
V zemi galského kohouta je kouření v autě za přítomnosti dětí mladších osmnácti let zakázáno a je pokutováno 68 eury (1 734 korun).

Anglie a Wales
Na ostrovech si řidič nesmí zapálit, pokud veze osoby mladší 18 let. Porušení je trestáno sankcí 50 liber (zhruba 1 454 korun). Výjimka platí pro kabriolety s otevřenou horní částí střechy.

Skotsko
Další země Velké Británie, Skotsko, zakazuje ve vozidle kouřit, pokud jsou v něm osoby mladší 18 let. Rozdílný oproti sousední Anglii či Walesu je fakt, že onen zákaz se vztahuje jak na řidiče, tak i na všechny cestující, a to bez ohledu na to, zda jsou otevřena okna a střešní větrání, či nikoliv. Každý, kdo ustanovení poruší, musí očekávat pokutu ve výši 100 liber (zhruba 2 907 korun). Výjimkou jsou e-cigarety, jichž se toto ustanovení netýká.

Irsko
Opět platí - ve vozidle je zakázáno kouřit, pokud v něm sedí děti mladší 18 let. Porušení bude potrestáno pokutou 100 eur. Při opakovaném prohřešku či přistižení přímo při činu může být sankce zvýšena až na 1 000 eur (25 550 korun).

Řecko
Stát, kde se zákaz kouření ve vozidle stal postupem času samozřejmostí. Nařízení se vztahuje na osobní automobily, taxíky, veřejnou dopravu a potahování z cigarety v přítomnosti dětí mladších 12 let. Za nedodržení hrozí trest až do výše 1 500 eur (38 250 korun). Pokud kouří účastník zmíněné veřejné dopravy (ať už řidič, nebo cestující), může pokuta dosáhnout 3 000 eur (76 500 korun). Zároveň ji může doprovázet i zákaz řízení na jeden měsíc.

Kypr
Na tomto ostrově se zákaz kouření vztahuje na osobní automobily, v nichž jedou osoby mladší 16 let. V případě porušení zaplatí viník až 85 eur (2 168 korun).

Ve světě
Mimo Evropu platí stejné nařízení v jednotlivých amerických státech, v kanadských provinciích, v Austrálii a Jižní Africe. Zapálit si řidiči rovněž nemohou i v některých zemích Jižní Ameriky.