„Děti i dospělí si mohou vyzkoušet různé pravěké techniky, jako např. mletí obilí, tkaní na tkalcovském stavu nebo výrobu a použití kamenných nástrojů,“ zve k návštěvě Eva Petrášová ze zábřežského muzea.

„Nejvíc zabrat mi dalo drcení obilí mezi kameny,“ zhodnotila nabídku činností čtvrťačka Zdenka, která se s kamarády zúčastnila doplňkového programu s komentovanými prohlídkami. Skupinka chlapců se zase nemohla odtrhnout od improvizovaného naleziště s hledačkou kovů a dívky od pečení placek na ohni, výroby hliněných korálků nebo řezání kůže za pomoci pazourků.

„Uhlem už jsem malovala, ale na skálu. To bylo mnohem těžší, než tady na papír,“ zhodnotila vynaložené úsilí páťačka Lucie při pokusu o napodobení jeskynních výjevů.

Vývoj obydlí

Všechny pravěké činnosti zprostředkovali zájemcům pracovníci šumperského Vlastivědného muzea u příležitosti Mezinárodního dne archeologie. V rámci výstavy Cesty k domům přitáhly do zábřežského muzea hlavně rodiny s dětmi a školní děti.

„Základem pro vznik a vývoj domu byla a stále je lidská přizpůsobivost a vynalézavost. Návštěvník se tak s námi může projít vývojem lidských obydlí od úplných počátků až do mladší doby železné. A to jak u nás, tak ve střední Evropě,“ shrnula náplň archeoložka Barbora Tomešová, jež je zároveň autorkou výstavy. Zájemci se na ní mohou o vývoji pravěkého bydlení poučit do 25. listopadu.

Autorka: Vladimíra Bartoňová