Dolský mlýn 

Kde: Růžová
Typ památky: vodní trojkolový mlýn a pila
Období výstavby: 1515
Proč právě sem: Romantickou atmosféru pohádek jako Pyšná princezna, Peklo s princeznou nebo Čertova nevěsta pocítí lidé v prostorách zříceniny Dolského mlýna. Trojkolový mlýn v minulosti poháněl dvě mlecí zařízení a pilu. Dnes zde lidé najdou pouze původní obvodové zdi. Půl kilometru od mlýna stojí sedmadvacet metrů vysoký Královský smrk, který v lesích roste už přes sto osmdesát let. Okolní malebná krajina národního parku České Švýcarsko vybízí lidi k procházkám i cykloturistice.

Berlova vápenka

Kde: Třemošnice
Typ památky: vápenka
Období výstavby: okolo roku 1880
Proč právě sem: Berlova vápenka byla ve své době unikátní pět kilometrů dlouhou lanovkou, která dopravovala vápenec z lomu v Prachovicích. Naráz dokázala přepravovat až devadesát vozíků, které se k vápence dostali za padesát minut. Fungovala až do padesátých let, kdy začala výroba váznout. Definitivně ji uzavřeli v roce 1960. Dnes vápenka slouží jako muzeum výroby vápna pod Železnými horami. Lidé se ve zrekonstruované budově podívají i přímo do pece, kde se vápenec zpracovával.

Vodní elektrárna Hučák

Kde: Hradec Králové
Typ památky: secesní vodní elektrárna
Období výstavby: 1908-1911
Proč právě sem: Vodní elektrárna Hučák u stejnojmenného jezu na Labi v Hradci Králové láká návštěvníky svou nevšední secesní architekturou. Budovu navrhl architekt František Sander, technické zázemí
vyprojektoval inženýr Karel Novák. Elektrárna funguje dodnes. Návštěvníci mohou přijít na prohlídku o víkendu. Uvidí dvacetiminutový film, a také se podívají do strojovny. V budově najdou i Informační centrum obnovitelné zdroje s interaktivní expozicí, která lidem ukáže možnosti jejich využití.

Mariánský most

Kde: Ústí nad Labem
Typ památky: silniční a pěší most
Období výstavby: 1994-1998
Proč právě sem: Nejmladší říční most v Ústí nad Labem patří mezi symboly města. Silniční spoj přes řeku Labe navrhl architekt Roman Koucký. Most dlouhý 179 metrů tvoří ocelové a železobetonové části. Drží jej dva pylony vysoké 60 metrů, z kterých vede patnáct ocelových lan. Konstrukce vážící tři a půl tisíce tun vyšla město na 750 milionu korun. Hned v prvním roce po postavení získala významnou cenu Evropské asociace ocelových konstrukcí a zařadila se mezi nejlepší stavby desetiletí.

 

InfografikaZdroj: Deník

Stádlecký most

Kde: Stádlec
Typ památky: empírový řetězový most
Období výstavby: 1847-1848
Proč právě sem: Poslední dochovaný empírový most v České republice patří také mezi evropské unikáty. Stavba má zajímavou historii. Původně totiž most vedl v Podolsku přes řeku Vltavu. Na počátku sedmdesátých let minulého století ho kvůli stavbě Orlické přehrady rozebrali a přesunuli do Stádlece k řece Lužnici, kde ho lidé najdou dodnes. Technická památka dlouhá 157 metrů visí na dvojitých prohnutých řetězech, které jsou zakotveny do vyzděných kamenných bloků. Kolem vedou oblíbené turistické trasy.

Čeňkova pila

Kde: Rejštejn
Typ památky: vodní elektrárna
Období výstavby: 1868-1870
Proč právě sem: Původně na místě dnešní vodní elektrárny stával mlýn. Mezi lety 1870-1910 objekt sloužil jako vodní pila. Dřevorubci v ní zpracovávali dřevo z šumavských lesů, které pak odtud plavili po řece až do Prahy. V roce 1912 zbudovali vodní elektrárnu, která v téměř nezměněné podobě funguje dodnes. Nedaleko ní později postavili druhou vodní elektrárnu. Dnes v ní lidé najdou muzeum. Návštěvníci uvidí unikátní 130 metrů dlouhý dřevěný náhon, takzvané vantroky. 

Šlakhamr

Kde: Hamry nad Sázavou
Typ památky: vodní mlýn a vodní kovárna
Období výstavby: první polovina 15. století
Proč právě sem: Vodní mlýn Hamry začal sloužit k mletí obilí až v sedmnáctém století. Jeho název odkazuje k původnímu účelu vodního náhonu. Ve středověku poháněl hamr, neboli kovárnu vybavenou velkým mechanickým kladivem, jemuž se říkalo buchar. Voda pohánějící kladivo kovářům usnadňovala těžkou práci při zpracování železa. Návštěvníci buchar uvidí i v chodu. Průvodci jim také vysvětlí, kde kováři sháněli suroviny na výrobu železa a co z něho vyráběli. 

Vodní mlýn ve Slupi

Kde: Slup
Typ památky: vodní mlýn s expozicí Vývoj mlynářství
Období výstavby: před rokem 1512
Proč právě sem: Velkomlýn se čtyřmi funkčními vodními koly a náhonem patřil mezi nejvýznamnější mlýny na Moravě. Koncem šestnáctého století prošel rozsáhlou rekonstrukcí v pozdně renesančnímstylu. Dnes v něm lidé mohou navštívit rozsáhlou výstavu Vývoj mlynářství od pravěku až po dvacáté století. Prohlédnou si kromě samotných prostor mlýna také staročeské a amerikánské mlýnské složení, díky kterému pochopí celý proces mletí obilí. 

Dlouhé stráně

Kde: Loučná nad Desnou
Typ památky: přečerpávací vodní elektrárna
Období výstavby: 1978-1996
Proč právě sem: Vodní přečerpávací elektrárna s největšími reverzními turbínami v Evropě láká návštěvníky do svých útrob. Lidé uvidí technické zázemí v podzemí, horní a dolní nádrž. Zhlédnou také film o elektrárně a uvidí i její model. Dlouhé stráně jsou největším vodním dílem v České republice. Elektrárna má za úkol vyrovnávat napětí elektrické sítě. V případě nedostatku energii vyrábí, a když je v síti přebytek, využívá ho k vyčerpání vody zpět do horní nádrže.

Větrný mlýn Ruprechtov

Kde: Ruprechtov
Typ památky: větrný mlýn s Halladayovou turbínou
Období výstavby: 1873
Proč právě sem: Mlýn holandského typu byl po několika letech fungování poškozen větrem, proto mu majitel Cyril Wagner při opravě vyměnil klasické větrné kolo za speciální Halladayovu turbínu. Její lopatky ve výšce šestnáct metrů se dokážou naklánět ve směru větru a kolo navíc drží dvojité kormidlo. Díky vynálezu mlýn produkoval až dvojnásobek obilí a zapsal se mezi evropské unikáty. Dnes lidé mohou využít možnosti prohlídky nevšední stavby, nebo se zde dokonce ubytovat.

InfografikaZdroj: Deník

Lucie Kohoutková, Ladislav Zouhar